De gemeente Ooststellingwerf werkt mee aan een proef om het aantal eikenprocessierupsen in de gemeente te verminderen. Een speciale lokstof die met de paintball techniek in de boom wordt ‘geschoten’, moet zorgen voor een paringsverstoring bij de eikenprocessievlinder. De mannelijke eikenprocessievlinders raken in de war van de lokstof, waardoor ze geen vrouwtjes vinden om te bevruchten. In theorie moet dit volgend jaar voor minder rupsen zorgen. De proef wordt ook in negen andere gemeenten uitgevoerd, verspreid over heel Nederland.

De proef

De gemeente werkt elk jaar aan de beheersing en bestrijding van de eikenprocessierups. Deze werkzaamheden kosten veel geld. Afgelopen jaar is er al een proef geweest met paringsverstoring. In deze proef werden de lokstoffen met behulp van een hoogwerker en een soort kitspuit in de bomen aangebracht. Deze proef leidde tot een halvering van het aantal rupsen. De gehouden proef was effectief, maar ook duur.

Nieuwe methode

Om het toepassen van paringsverstoring eenvoudiger en minder duur te maken, werkt de gemeente Ooststellingwerf mee aan een proef met de ‘paintball techniek’. Deze methode heeft geen negatieve effecten op het milieu en andere soorten insecten.

De gemeente doet de proef aan een gedeelte van de Helomaweg en het Fochteloërveen in Fochteloo. We passen lokstoffen alleen toe op het gedeelte van de Helomaweg. In het Fochteloërveen passen we geen lokstoffen toe, zodat we beide locaties na afloop met elkaar kunnen vergelijken. Voor het aanbrengen van de lokstoffen tellen we het aantal vlinders in de boom. En op een later moment, nadat de lokstoffen zijn aangebracht, tellen we weer het aantal vlinders. Zo weten we wat de resultaten van de proef zijn. In 2023 wordt duidelijk of deze methode van bestrijding succesvol en breder inzetbaar is.