Financieringsregeling ten behoeve van de aanleg van glasvezelverbindingen naar grijze adressen binnen de gemeente Ooststellingwerf

Opdrachtgevende gemeente

Ooststellingstellingwerf

Betreft een lening van maximaal €1.100.000,00 ter beschikking aan een marktpartij voor de aanleg van glasvezelverbindingen naar grijze adressen binnen de gemeente grenzen van Ooststellingwerf.

Contactpersonen

Peter Roos p.roos@ooststellingwerf.nl

Froukje de Wit  f.dewit@ooststellingwerf.nl

Telefoon 14 0516

Verwachte planning

3de kwartaal 2019

Opmerking

Partijen die gebruik wensen te maken van de leningsfaciliteit kunnen tot 1 augustus 2019, 13:00 uur een aanvraag indienen bij de gemeente Ooststellingwerf. Bedoelde aanvraag kan worden ingediend bij de publieksbalie van het gemeentehuis van Ooststellingwerf, ’t Oost 11 te Oosterwolde.