De gemeente Ooststellingwerf en Natuurmomenten gaan samen aan de slag met een nieuwe inrichting voor de Fochteloërveenweg, de weg door het natuurgebied Fochteloèrveen. Dit gebeurt in samenspraak met de aanwonenden, dorpsbelangen en andere gebruikers zoals agrariërs. Het doel is een optimale inrichting voor bereikbaarheid, natuur en beleving.

Het college van B&W stelde dinsdag het plan van aanpak vast. De gemeente en Natuurmonumenten maken samen met betrokken weggebruikers een schetsontwerp voor de weg, dat ervoor moet zorgen dat binnen de natuurdoelen van het Fochteloërveen beleven en beschermen beter in balans zijn.

Recreatievisie

Een betere balans tussen recreatie en natuur staat centraal in de recreatievisie Fochteloërveen (2017), die is opgesteld door de gebiedsbeheerders Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer, de vier omliggende gemeenten en de provincies Fryslân en Drenthe. In de visie staat dat we willen samenwerken aan een goede balans tussen recreatieve beleving en natuur. Eén van de verbeterpunten is een herinrichting van de Fochteloërveenweg.

Meer bezoekers ontdekken Fochteloërveen

Het Fochteloërveen is het grootste hoogveenlandschap van Nederland en daarmee een uniek natuurgebied. Jarenlang was het min of meer onontdekt. Inmiddels weten steeds meer mensen het Fochteloërveen te vinden. Door de toename van het bezoek, zijn op sommige plekken in het gebied knelpunten ontstaan tussen het beleven en het beschermen van kwetsbare natuur.

Kraanvogels

Zo kwamen in 2018 en 2019 veel slangen, kikkers en kraanvogeljongen om bij het oversteken van de Fochteloërveenweg. Dit was een belangrijke reden de plannen voor een nieuwe inrichting van de weg met voorrang op te pakken.

In samenspraak met gebruikers van de weg en bezoekers van het gebied gaan we op zoek naar een zo optimaal mogelijke herinrichting van de weg. Wethouder Marcel Bos: “We gaan met de mensen in gesprek om de standpunten te inventariseren en bespreken. We werken op een prettige manier samen, met respect voor elkaars belangen. Zodat we samen kunnen komen tot de beste oplossing voor de herinrichting van de weg.”

Enit Scholtens, gebiedsmanager bij Natuurmomenten is blij met de samenwerking met de gemeente. “Het Fochteloërveen heeft een grote aantrekkingskracht op vogelliefhebbers, fietsers en andere recreanten. Bovendien is het een kwetsbaar gebied. Dat vraagt om een goede recreatieve infrastructuur, die tegelijkertijd geen afbreuk doet aan de bijzondere waarden van het gebied. Door samen te werken hebben we elkaars belangen goed in beeld en zorgen we met elkaar dat het gebied voor iedereen bereikbaar en beleefbaar blijft.”

Tijdelijk afsluiten bij overstekende dieren

Tot de herinrichting van de weg klaar is, wordt de weg steeds tijdelijk afgesloten als dat nodig is. Bijvoorbeeld als er grote groepen dieren rond de weg leven, zoals in periodes van paddentrek, voortplanting ringslangen en de tijd van de jonge kraanvogels. In 2019 werkte dat goed en hadden de weggebruikers er begrip voor.