Gemeente Ooststellingwerf is door de eigen MKB-ers in Friesland uitgeroepen tot ‘De MKB-vriendelijkste gemeente’ van de provincie. Dit is de uitkomst van een landelijk onderzoek onder zo’n 20.000 ondernemers. Wethouder Marcel Bos ontving dit predicaat met plaatsnaambord en oorkonde op 4 oktober uit handen van voorzitter MKB Friesland Milan Grijmans en manager MKB Noord Marianne Waanders.

De verkiezing van ‘MKB-vriendelijkste gemeente’ is een tweejaarlijks onderzoek waarmee MKB Nederland gemeenten wil stimuleren om zich actief in te zetten voor een beter MKB-beleid. Hierbij worden alle gemeenten in Nederland onderzocht op onder andere hun beleid, de lokale lasten en de communicatie.

“Het ondernemersklimaat voor MKB-bedrijven in onze steden en dorpen wordt in een belangrijke mate bepaald door het beleid van de gemeente en de concrete uitvoering daarvan,” vertelt Grijmans. “De ondersteuning die de gemeente biedt en de relatie met ondernemers zijn vaak ook heel bepalend bij de vestigingskeuze van een ondernemer. MKB Noord wil zorgen dat ondernemers in het Noorden de ruimte krijgen om te ondernemen. Want als het ondernemers goed gaat, gaat het goed met de werkgelegenheid en de leefbaarheid in en rondom steden en dorpen. Zo zorgen MKB-ondernemers voor brede welvaart binnen de gemeente. Gemeente Ooststellingwerf is het beste voorbeeld binnen de provincie. Op naar een plaats in de landelijke top! Daarin staat namelijk nog geen enkele noordelijke gemeente.”

Wethouder Marcel Bos is blij met de titel MKB-vriendelijkste gemeente: “Ondernemen in Ooststellingwerf is mooi. Het gaat goed, bedrijven groeien, bedrijfskavels worden bebouwd, nieuwe ondernemers en bedrijven hebben interesse in deze regio. We hebben samen met vertegenwoordigers van ondernemersverenigingen de afgelopen periode de lijntjes kort gehouden en elkaar geregeld gesproken. De waardering vloeit onder andere voort uit het goede contact met de ondernemers. Mijn oproep aan onze ondernemers is dan ook vooral om in te contact te blijven. Ons ondernemersloket staat graag voor onze ondernemers klaar.”