Dinsdag 28 september 2021 vanaf 19.30 uur vergadert de gemeenteraad in de raadzaal van het gemeentehuis in Oosterwolde. (De publieke tribune is weer geopend, houd wel rekening met de op dat moment geldende landelijke coronamaatregelen.)

Agenda

  • Geurbeleid Wet geurhinder en veehouderij (Wgv)
  • Verzoeken uit de samenleving

Hamerstukken:

  • Bestemmingsplan De Bult 5A Appelscha
  • Bestemmingsplan Muldersweg 3 Appelscha
  • Rijksbijdrage winkelgebied Oosterwolde
  • Verklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning voor de uitbreiding van Camperplaats Appelscha, Wester Es 6 te Appelscha
  • Verklaring van geen bedenkingen realiseren zestal woningen Boekhorsterweg 17 Oosterwolde

Achterliggende stukken

Wilt u weten wat er precies besproken wordt? Op onze website www.ooststellingwerf.nl staan de achterliggende stukken.

Spreekrecht

Het is mogelijk om de gemeenteraad toe te spreken.  Wilt u hiervan gebruik maken?

Dan kunt u dit tot uiterlijk dinsdag 28 september 2021 12.00 uur melden bij de griffier, via griffie@ooststellingwerf.nl of telefonisch via 14 0516. U krijgt maximaal vijf minuten spreektijd.

De raadsvergadering wordt uitgezonden via de Lokale Omroep Odrie (Ether 106.9 FM en Kabel 104.1 FM) en is te volgen via de website (www.ooststellingwerf.nl).