Het ontwerpbestemmingsplan ‘Haulerwijk – 7 woningen Meester van Ekstraat’ ligt vanaf 6 februari 2020 tot en met 18 maart 2020 ter inzage.

U kunt het ontwerpbestemmingsplan (planidentificatienummer: NL.IMRO.0085.BPVanEkstraat-ON01) inzien tijdens de openingstijden van het gemeentehuis of via https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/viewer?planidn=NL.IMRO.0085.BPVanEkstraat-ON01. Tijdens de inzagetermijn kunt u een zienswijze indienen.

Let op: dit is geen officiële bekendmaking. U vindt de officiële bekendmaking in het gemeenteblad via www.officielebekendmakingen.nl.