Herfstige taferelen: vallend blad goed voor de biodiversiteit

Tussen struiken en bloemen en in de borders hebben gevallen bladeren een belangrijke functie. Deze laag bladeren werkt namelijk isolerend. Op deze manier beschermt het blad de wortels van meerjarige planten en komen ze de winter gezonder door. Ook vormt het afgevallen blad onder invloed van het weer en met de hulp van insecten en bodemdieren voeding voor de planten in het komende jaar. Bij het verwijderen van het blad verdwijnen ook voedingsstoffen uit de plaatselijke kringloop. Het is daarom soms beter voor de planten om het gevallen blad te laten liggen. Maar een te dik laag blad kan er ook voor zorgen dat de planten stikken. Toch heeft ook dit weer een functie. Egels en andere tuindieren maken juist weer gebruik van een dik bladerdek, om hier bv een winterslaap in te houden.

Op het gras zorgen de gevallen bladeren ervoor dat er geen licht meer bij het gras kan komen, waardoor het kan afsterven. De ontstane kale plekken vullen zich in het voorjaar met onkruid. Blad op verharding kan zorgen voor “gladheid”. Daarom is het aan te raden om het blad wel te verwijderen van gras en verharding. Dit blad kan in de groene container of op de composthoop.

Blad in de openbare ruimte

De buitendienst van de gemeente Ooststellingwerf ruimt het blad in de openbare ruimte op de volgende manier op:

  • De buitendienst ruimt het blad op wat op grasvelden en grasbermen in de bebouwde kom ligt.
  • Het blad in de beplanting laten we zoveel mogelijk liggen.
  • In de openbare ruimte wordt het blad door de buitendienst op bulten geblazen en vervolgens opgehaald. Dit opgeruimde blad wordt gecomposteerd.
  • Blad dat inwoners uit eigen tuinen opruimen en bij het andere blad in de openbare ruimte brengen, wordt mits er geen takken en ander afval inzit ook afgevoerd.
  • Bladkorven plaatsen we niet. Bladkorven trekken ook ander groenafval aan zoals takken, restanten van éénjarige planten e.d. Daarnaast zijn in het voorjaar de locaties waar bladkorven hebben gestaan nog steeds zichtbaar door verstikking van het gras door de aanwezigheid van blad in de korven.