Het Fonds krijgt ook dit jaar een vervolg. Het college van B&W heeft €178.500 subsidie beschikbaar gesteld,- waarvan €60.000,- voor kleine initiatieven en €118.500,- voor grote initiatieven. Van 30 augustus tot en met 17 september 2021 kunnen initiatiefnemers een idee indienen.

Wethouder Esther Verhagen: ‘We vinden het belangrijk dat mensen met elkaar in contact komen. In het afgelopen jaar zijn er, ondanks de corona pandemie, projecten gestart waaronder het project De Haeren, een ketel voor verhalen. Dit is een kunst/cultuur project van de Kunstwerfplaats waarbij persoonlijke verhalen worden opgehaald bij bewoners van het Haerenkwartier te Oosterwolde. Deze persoonlijke verhalen bij elkaar zullen leiden tot een kunstwerk van en door de wijk. Een mooi voorbeeld hoe kunst mensen samenbrengt’.

Op basis van vastgestelde criteria geeft de adviescommissie, net als voorgaande jaren, punten aan de ingediende ideeën van initiatiefnemers. Op basis van de ranking van de adviescommissie besluit het college van B&W vervolgens welke projecten subsidie krijgen.

Procedure

Van 30 augustus tot en met 17 september 2021 kunnen initiatiefnemers een aanvraag indienen. Dat duurt nog even, maar zo heeft iedereen alvast de tijd na te denken over mogelijke ideeën. Afhankelijk van de coronamaatregelen wordt het proces tegen die tijd aangepast. Meer informatie is te vinden op www.ooststellingwerf.nl/fonds.