De wijk het Haerenkwartier in Oosterwolde krijgt een nieuwe ontmoetingsplek: de Buurthuiskamer Bij Bosshardt Haerenkwartier. Het college van B&W stelt een budget van € 180.400,- beschikbaar voor het maken van de ontmoetingsplek. De buurthuiskamer is er voor en door de buurt. Een coördinator van het Leger des Heils gaat samen met buurtbewoners invulling geven aan de buurthuiskamer, door inwoners te activeren en door verschillende activiteiten op te zetten. De gemeente huurt de locatie, het huidige Ketelhuis, van woningcorporatie Actium.  ​​​​​​​

De Buurthuiskamer moet een ontmoetingsplek en steunpunt worden in de wijk. “Een centraal punt zoals de Buurthuiskamer is ontzettend belangrijk en wordt het ‘kloppend hart’ van de wijk”, benadrukt wethouder Esther Verhagen. “Niet alleen voor de inwoners die er nu al wonen, maar ook voor nieuwe wijkgenoten. De wijk wordt vernieuwd en er zijn veel huizen vrij gekomen voor nieuwe bewoners. De Buurthuiskamer brengt oude en nieuwe inwoners bij elkaar. Ze kunnen elkaar helpen en samen activiteiten in de buurt organiseren. Het Haerenkwartier is straks niet alleen een wijk waar het mooi wonen is, maar ook een wijk waar het heel goed wonen is. De wijk ziet er zo niet alleen van de buitenkant mooi uit, maar samen met de organisaties het Leger des Heils, Actium, Scala en het Gebiedsteam brengen we bewoners bij elkaar en ondersteunen we hen”, aldus Verhagen.

Leger des Heils

Het Leger des Heils is sinds dit jaar betrokken bij het Haerenkwartier waar ze bewoners ondersteuning bieden bij de verhuizing als dat nodig is. Het Leger des Heils runt wijksteunpunten door heel Nederland, de zogenaamde Bij Bosshardts. “De Buurthuiskamer wordt een plek voor iedereen. Waar iedereen zichzelf kan zijn en zich welkom voelt. Onze coördinator ondersteunt en stimuleert de bewoners, maar we zien bij andere wijksteunpunten dat bewoners elkaar ook goed kunnen helpen. Een andere belangrijke taak van de coördinator is het vroeg signaleren van problemen en inwoners helpen waar nodig”, aldus Annemiek Schuurman, regiomanager Leger des Heils Noordoost. In de Buurthuiskamers kunnen mensen terecht voor een kop koffie, een maaltijd, een goed gesprek of bijvoorbeeld tweedehands kleding.

De Buurthuiskamer Haerenkwartier is een belangrijk onderdeel van de leefbaarheidsaanpak van de gemeente. Ook sluit de nieuwe ontmoetingsplek aan bij de doe-agenda ‘Iedereen doet en ontmoet’. Het budget wordt gedekt uit provinciale subsidie voor Aandachtsgebieden Ooststellingwerf 2020-2023. De uitvoering van de Buurthuiskamer start in september 2021. De huidige beheerders van het Ketelhuis nemen na 19 jaar afscheid als beheerder maar blijven als vrijwilliger betrokken bij de Buurthuiskamer.