Pagina opties

Groter
A A

Het Fonds

Kinderen laten kennismaken met het boerderijleven, het opzetten van een Alzheimercafé, of de aanschaf van materialen voor een zonneboot voor de Young Solar Challenge. Zomaar enkele voorbeelden van de vele projecten die gesteund werden met subsidie van Het Fonds.

Het Fonds krijgt een vervolg. In een nieuw jasje. Ook dit jaar wil de gemeente goede ideeën en initiatieven verder helpen. Om juridische redenen mogen alleen rechtspersonen een aanvraag indienen. Je kunt dus alleen als vereniging of stichting een aanvraag doen. Het subsidietraject kent veel verschillende stappen en voorwaarden. Laat je hier niet door afschrikken. We helpen je graag verder. Op woensdag 26 september was er een startbijeenkomst. Daarnaast zijn er diverse inloopmomenten.  Kom langs om de kansen voor het opzetten van een project te bespreken en vragen te stellen.

Anders dan andere jaren

Er is een verdeling tussen kleine en grote projecten. Klein is tot en met een bedrag van € 10.000, groot tussen de € 10.001 en € 25.000. Er is geen publieksjury meer; een onafhankelijke commissie beoordeelt de projecten. Die commissie adviseert het college, dat uiteindelijk besluit. Vernieuwende ideeën die positief bijdragen aan de leefbaarheid, natuur & milieu hebben een streepje voor. Net als initiatieven met een sociaal doel en projecten waarmee de samenwerking tussen mensen in de straat, buurt of het dorp gestimuleerd wordt.

Tot slot is dit jaar de pitch geïntroduceerd. Je kunt je idee presenteren en de adviescommissie kan vragen stellen. Zo kon je nog tips krijgen om je idee aan te scherpen. Dit is overigens niet verplicht. Het pitchmoment was op 11 oktober.

Lees hieronder per onderdeel meer informatie.