Het bestemmingsplan ‘Houtwal 13-14 te Oosterwolde’ is door de raad vastgesteld. U kunt het vastgestelde bestemmingsplan (met planidentificatienummer: NL.IMRO.0085.BPHoutwal13-VG01) inzien op het gemeentehuis of via https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/viewer?planidn=NL.IMRO.0085.BPHoutwal13-VG01

Belanghebbenden kunnen tussen 4 maart 2020 en 14 april 2020 beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Let op: dit is geen officiële bekendmaking. U vindt de officiële bekendmaking in het gemeenteblad via www.officielebekendmakingen.nl