Soms kunt u niet zelf naar het stembureau, bijvoorbeeld door ziekte, vakantie of werk. U kunt dan een ander voor u laten stemmen. Dit heet stemmen bij volmacht. De persoon die u machtigt, kan uw stem alleen tegelijk met zijn of haar eigen stem uitbrengen. Het regelen van de volmacht kan op twee manieren:

  • Achterkant stempas invullen
    Woont u in dezelfde gemeente als degene die u wilt machtigen? Vul dan de achterkant van de stempas in. Geef de ingevulde stempas(sen) en een kopie van uw geldig identiteitsbewijs mee aan de gemachtigde.
  • Volmachtformulier invullen en opsturen
    Tot dinsdag 21 november 12.00 uur kon u een volmacht regelen via het volmachtsformulier. Dat is nu helaas niet meer mogelijk. 
     

Ga naar onze Verkiezingenpagina >