Gemeente Ooststellingwerf trekt € 431.000,- uit voor een impuls aan de lokale samenleving om de gevolgen van de coronacrisis op te vangen. De gemeente heeft hiervoor geld gekregen van het Rijk. Het college houdt een deel van het bedrag beschikbaar om later in het jaar gerichte extra maatregelen te kunnen nemen.

Afgelopen anderhalf jaar deed de gemeente veel om de gevolgen van de coronacrisis te beperken. De maatregelen waren tot nu toe vooral gericht op het verzachten van het (financiële) leed voor ondernemers, instellingen, verenigingsleven en inwoners op korte termijn. Nu we langzamerhand uit de pandemie komen, willen ze eraan bijdragen de samenleving weer op gang te helpen en de gevolgen van corona zoveel mogelijk te herstellen.

Gezondheid, dorpen en lokale economie

Deze eerste impuls van €431.000,- springt in op de meest urgente zaken en kansen. € 61.000,- wordt gestoken in het eenmalig verdubbelen van de budgetten die dorpen en wijken krijgen voor maatschappelijke initiatieven en vrijwilligersorganisaties. € 105.000,- is voor een impuls aan de lokale economie, werk en inkomen, denk daarbij aan het beter bereiken en helpen van inwoners en ondernemers die in financiële problemen zijn geraakt door corona. € 265.000,- gaat naar investeringen in gezondheid, zorg en ondersteuning. We geven extra aandacht aan ouderen en mantelzorgers. En we helpen inwoners die dat willen, hun gezondheid te verbeteren. Sinds corona is van veel inwoners de gezondheid achteruit gegaan. Daarvoor bieden we hen een leefstijlcheck aan en brengen (lokale) initiatieven, activiteiten, cursussen en instanties die bijdragen aan gezondheid, in beeld. Na de leefstijlcheck krijgen deelnemers een voucher voor een lokale activiteit of cursus, gericht op gezondheid. Zo stimuleren we inwoners om letterlijk en figuurlijk in beweging te komen en geven we een boost aan lokale aanbieders.

Signalen en ideeën uit de samenleving

De investeringen zijn bepaald op basis van signalen en ideeën uit de samenleving over wat nodig is en waar mogelijkheden liggen. Deze komen van kleine en grotere ondernemers, van instellingen, verenigingen, dorpen en individuele inwoners. Er is ook gekeken naar een duidelijke relatie met de gevolgen van corona. Het college gaf voorrang aan maatregelen die een dringende nood verzachten en een langer effect hebben. Ook wil het college dat het geld zo direct mogelijk terecht komt bij inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en ondernemers en koos voor maatregelen die op korte termijn uitvoerbaar en realiseerbaar zijn.