Deze informatie hoort bij het archief en is op dit moment niet van toepassing. 

Update zomer 2021

Allereerst willen wij opmerken dat wij ervan uitgaan dat u al gewend bent aan de nieuwe samenleving en dat wij van u verwachten dat u doorgaat met het bieden van zorg. En dat u waar nodig alternatieven bedenkt en uw dienstverlening anders inricht, zodat deze wel toekomstbestendig is.

Op de website van de Rijksoverheid staat meer informatie over de Continuïteit van zorg aan huis. 

Opmerking:

Landelijk gaan de ontwikkelingen qua coronabeleid voor het sociaal domein ook door. Wij passen de werkwijze zoals in onderstaande antwoorden beschreven aan als daar aanleiding toe is.

Wat verwachten de OWO-gemeenten van ambulante zorg?

De nadrukkelijke oproep van het kabinet en de gemeenten is om de zorg zoveel mogelijk door te laten gaan. De gezondheidsadviezen van de Rijksoverheid zijn hierin een belangrijke leidraad.

Wij vinden het belangrijk dat cliënten de ondersteuning die zij nodig hebben ook ontvangen. Dit om escalatie en eventuele overbelasting van mantelzorgers te voorkomen, dan wel te zorgen voor de-escalatie.

Ambulante begeleiding kan grotendeels regulier plaatsvinden, met inachtneming van de basisregels die voor iedereen gelden om besmetting met corona te voorkomen. Individuele begeleiding kan deels, naast de fysieke begeleidingsmomenten, ook worden ingezet door middel van (beeld)bellen.

Wat verwachten de OWO-gemeenten van aanbieders van dagbesteding?

Wij verwachten dat dagbesteding/groepsbegeleiding – eventueel in licht aangepaste vorm - doorgang vindt. Als aanbieder van dagbesteding zult u soms maatregelen moeten nemen om te zorgen dat iedereen zich aan de basisregels kan houden. Denk bijvoorbeeld aan het anders inrichten van uw locatie of het gebruik van looproutes. Zorg ook voor het regelmatig ventileren van de dagbestedingsruimte. Soms is het nodig om in kleinere groepjes te werken en de cliënten wat meer over de week te spreiden.

Als u in de praktijk problemen ervaart of iets wilt overleggen, neem dan even contact op met één van de beleidsadviseurs of contractmanagers. U kunt ook mailen naar wmo2020@ooststellingwerf.nl

Onze richtlijnen voor vervoer van en naar dagbesteding

De OWO-gemeenten (Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland) verwachten dat aanbieders weer het vervoer gaan regelen. De richtlijnen die gelden voor zorgvervoer zijn ook van toepassing op het dagbestedingsvervoer. 

Er geldt onder andere een mondkapjesplicht en een maximering van de bezetting in het voertuig. Per bank of rij stoelen mogen twee zitplaatsen bezet zijn, waarbij er tussen de reizigers de ruimte van een lege zitplaats is. Er mag geen reiziger voorin naast de chauffeur plaatsnemen. 

Als er sprake is van meerkosten, kan een aanbieder die dan bij de gemeente indienen?

Om de zorg te continueren en aan de richtlijnen van het RIVM te voldoen maken zorgaanbieders soms meerkosten. Dat kan variëren van beschermingsmiddelen tot extra inzet van personeel of huur van een extra locatie. Ook in 2021 is dit het geval. De VNG heeft met het Rijk afspraken gemaakt over de vergoeding van deze meerkosten. De afspraken gelden in principe voor heel 2021. 

Wat als cliënten alleen met (on)gevaccineerde medewerkers contact willen?

Wij hebben vragen gekregen over hoe om te gaan met cliënten die alleen gevaccineerde (en soms juist alleen niet-gevaccineerde) medewerkers over de vloer willen hebben. Aanbieders vragen wat ons beleid hierin is. Wij willen hier als gemeente geen zaken in voorschrijven. In hoeverre u met de wensen van klanten (specifiek m.b.t. wel/niet gevaccineerd, maar ook m.b.t. andere wensen) rekening kunt houden is iets dat u als organisatie samen met uw medewerkers kunt bepalen. 

Format indienen meerkosten

Er is een format om de meerkosten te declareren.

Dit format kunt u als aanbieder invullen en als PDF-bestand mailen naar wmo2020@ooststellingwerf.nl Wij zullen de declaratie beoordelen en nemen bij vragen contact met u op. Als wij uw declaratie goedkeuren vragen wij u een factuur te sturen en betalen wij de meerkosten aan u uit. 

Archief: FAQ's voor zorgaanbieders voor de eerste en tweede golf 

Tijdens de eerste golf en tweede golf van het coronavirus hebben wij ook FAQ's voor zorgaanbieders gepubliceerd op onze website. Deze staan nog online als archief voor zorgaanbieders. 

Heeft u gevonden wat u zocht?