In Haulerwijk is het initiatief ‘De Buurthaven’ gestart. Het college van B&W heeft besloten een subsidie te verlenen van € 10.000 voor de periode 2021 – 2022. Iedereen die behoefte heeft aan een kopje koffie en contact met andere inwoners is iedere woensdagochtend vanaf 10.00 uur van harte welkom in het dorpshuis De Enter. Vooraf aanmelden is niet nodig.

Initiatiefnemer Anita Douwsma: ‘In ‘De Enter’ starten we met inloopochtenden voor iedereen die daar behoefte aan heeft. Afhankelijk van wie er komt bepalen we of we alleen een kopje koffie drinken of dat we ook een activiteit doen. Alles is mogelijk en iedereen is welkom’.

‘De gemeente vindt het belangrijk dat inwoners elkaar in de buurt kunnen ontmoeten’, vertelt wethouder Verhagen. ‘In ‘De Buurthaven’ kunnen inwoners samenkomen, waardoor het eenzaamheid voorkomt. Daarnaast kunnen inwoners steun aan elkaar hebben op het moment dat zij dit nodig hebben. Hebben inwoners extra steun nodig? Dan wordt hierop ingespeeld.’

Wilt u langskomen of meehelpen? U bent van harte welkom! Contact is mogelijk via debuurthaven@gmail.com. In de weken 28 tot en met 30 is er geen ‘De Buurthaven’.