Adviesraad Sociaal Domein

Adviesraad Sociaal Domein

De Adviesraad Sociaal Domein in de gemeente Ooststellingwerf (Adviesraad) geeft aan het college van burgemeester en wethouders, namens alle inwoners gevraagd en ongevraagd advies op het brede sociaal terrein. Hierbij valt te denken aan advies over onderwerpen betreffende voorzieningen voor mensen met beperkingen, werk en inkomen, jeugdzorg of huishoudelijke hulp. Maar ook over zaken als wonen en schuldhulpverlening kunnen adviezen worden gegeven. 

De Adviesraad is onafhankelijk, betrokken en deskundig, hiermee staat de Adviesraad Sociaal Domein volledig los van het College van B&W.  De vergaderingen vinden in het gemeentehuis plaats en zijn open. Mocht u iets opvallen aan beleidsvoering of heeft u suggesties hoe het beter zou kunnen dan kunt u dit aandragen aan de Adviesraad Sociaal Domein. De Adviesraad kijkt dan naar, indien de opmerking relevant wordt bevonden wordt deze aan het College voorgedragen. Er wordt geen advies gegeven over aangelegenheden van individuele burgers.

Doelstelling van de adviesraad

De doelstelling van de Adviesraad is opgenomen in de instellingsverordening en luidt als volgt:

a.         De inwoners actief te betrekken bij de voorbereiding en de uitvoering van het beleid binnen het Sociaal Domein;

b.         Klankbord te zijn voor zowel de inwoners als voor het college van burgemeester en wethouders;

c.         Een brug te vormen tussen inwoners en de gemeente Ooststellingwerf;          

V.l.n.r. Janny Punter de Vries, Jan Looijenga, Truus Kuiper, Anita Zwaaneveldt, Theo van Gilst, Emma Wiersma, Wim de Jong, Jenny van der Bij, Hendrik Jan Olijve, Sippy van Tuinen-de Jong, Jan Prinsen, Haralda Schouwstra, Marian de Jong, Cees Verboom en Fokke Post.

Het instellen van de Adviesraad Sociaal Domein heeft er toe geleid dat de WMO-raad en de Cliëntenraad per 1 april 2016 hun werkzaamheden hebben beëindigd.

Bereikbaarheid

De secretaris van de Adviesraad kunt u bellen op telefoonnummer 0637174091 of u kunt een e-mail sturen naar adviesraad@ooststellingwerf.nl

 • Adviezen Adviesraad

  Op deze pagina vindt u de openbare adviezen van de Adviesraad Sociaal Domein.

 • Vergaderdata

  De Adviesraad vergadert in de Raadzaal om 19.30 uur. 

 • Nieuwsflits

  Hier leest u de nieuwsflitsen van de Adviesraad Sociaal Domein van de gemeente Ooststellingwerf.

 • Instelling themagroep

  De Adviesraad zet zich in om algemene knelpunten betreffende eerder genoemde onderwerpen te benoemen en hierover te adviseren. Hiertoe is een viertal themagroepen als onderdelen van de Adviesraad actief.

 • Verslagen

  Op deze pagina staan de verslagen van de Adviesraad Sociaal Domein.


 

Contact

Openingstijden

In verband met een personeelsbijeenkomst is het gemeentehuis op donderdag 21 september vanaf 15.00 uur gesloten.


Gemeentehuis Ooststellingwerf
't Oost 11
8431 LE Oosterwolde

Telefonisch contact met de gemeente via 14 051614 0516 (geen netnummer)

Buitenland: 0031 516 566 222

gemeente@ooststellingwerf.nl

WhatsApp: 06 83044545

Het is niet mogelijk om naar het WhatsApp-nummer te bellen of een sms te sturen.

Tip voor de website


 

Snel naar