Afval

Afval

De gemeente Ooststellingwerf wil afval zoveel mogelijk gescheiden inzamelen. Op die manier kan er namelijk meer ‘afval’ worden hergebruikt. De ene week wordt de grijze en de andere week de groene container geleegd.

Volg ons ook via: www.facebook.com/schoonsamenpakkenwehetop

Afvalkalender / afvalapp

Om te zien wanneer de afvalcontainers op uw adres worden geleegd, raadpleegt u de Omrin afvalapp of de online afvalkalender.

Containers bij huis

Bij ieder huishouden in Ooststellingwerf zou een sortibak, biobak, milieubox en papiercontainer aanwezig moeten zijn. Is dit niet het geval of is de container niet toegankelijk? Lees hier wat u dan moet doen.  

Container aanbieden

Het gft- en restafval wordt ingezameld met de Biobak en een Sortibak en kan elke twee weken worden aangeboden. Oud papier en karton hoort in de papiercontainer, deze kan elke vier weken gratis worden aangeboden. 

Soorten containers

In Ooststellingwerf wordt het huishoudelijk afval door Omrin gescheiden ingezameld, dit betekent dat u zelf uw afval moet voorsorteren. Welk afval moet in welke container? Klik op de naam van de container om te kijken wat er wel en wat er niet in mag. Staat uw afvalsoort er niet tussen? U kunt ook kijken in de Afvalapp of op www.afvalscheidingswijzer.nl.

Milieustraat & afvalstoffenheffing

Om de afvalstroom te beperken en hergebruik te bevorderen is Diftar ingevoerd. Diftar betekent dat u, naast een vastrecht, betaalt voor het aantal keren dat u een afval in de minicontainer of in een afvalzak aanbiedt.

Wie z’n afval goed gescheiden aanlevert en daardoor weinig restafval heeft kan de Sortibak minder vaak bij de weg zetten. Hij heeft hierdoor een lagere afvalstoffenheffing, dan iemand die vaak afval aanbiedt. Er wordt namelijk per lediging betaald.

Afval dat niet thuis hoort in de sortibak of de biobak kunt u naar de Milieustraat brengen. Grof huis- en tuinafval kan in overleg en tegen betaling worden opgehaald. 


 

Contact

Openingstijden


Gemeentehuis Ooststellingwerf
't Oost 11
8431 LE Oosterwolde

Telefonisch contact met de gemeente via 14 051614 0516 (geen netnummer)

Buitenland: 0031 516 566 222

gemeente@ooststellingwerf.nl

WhatsApp: 06 83044545

Het is niet mogelijk om naar het WhatsApp-nummer te bellen of een sms te sturen.

Tip voor de website


 

Snel naar