Betalen en kwijtschelding

Betalen en kwijtschelding

Betalen

Eenvoudig betalen met een automatische incasso

Een automatische incasso is een eenvoudige manier om de gemeentelijke belastingen te betalen. U kunt dit regelen door de gemeente een machtiging te geven. Geeft u toestemming voor dit automatische betalen, dan wordt in 8 maal maandelijks aan het eind van de maand een deel van de belasting van uw rekening afgeschreven. U kunt daardoor meer gespreid betalen dan met een acceptgiro. Doet u dit liever niet, dan ontvangt u een acceptgiro.

Toestemming geven voor automatische incasso

U kunt een machtigingsformulier downloaden of aanvragen via telefoonnummer 14 0516 of afhalen bij de balie van het gemeentehuis. Stopzetten van de machtiging gaat al even eenvoudig door een intrekkingsformulier te sturen. Wijzigen kan met het formulier wijziging incasso. De formulieren kunt u onderaan deze pagina downloaden.

Wanneer u toestemming hebt gegeven, is het enige wat wij van u vragen dat u aan het eind van de maand voldoende saldo op uw rekening heeft om een termijn te kunnen voldoen.

Eerst een aanslag, dan de afschrijving

U ontvangt altijd eerst een aanslagbiljet waarop de vervaltermijnen en de totaal verschuldigde bedragen zijn vermeld. Pas daarna worden de termijnen afgeschreven. Een in het verleden afgegeven machtiging blijft gelden. Bent u het niet eens met een afschrijving? Dan heeft u het recht deze ongedaan te maken.

Automatische beëindiging van de incasso

Wanneer u uit de gemeente vertrekt of niet meer voor een aanslag in aanmerking komt, wordt de automatische incasso automatisch gestopt zodra de verschuldigde bedragen zijn voldaan.

Betaaltermijnen

Bedrag

Automatische incasso

Acceptgiro

tot € 75,00

1 termijn

1 termijn

van € 75,00 - € 3.000,00

8 termijnen

2 termijnen

van € 3.000,00 en meer

1 termijn

1 termijn

Kwijtschelding

Bent u niet in staat om de gemeentelijke belastingen te betalen? Dan kunt u vragen om kwijtschelding. De gemeente kan u volledige of gedeeltelijke kwijtschelding verlenen. Kwijtschelding is alleen mogelijk voor afvalstoffenheffing en rioolheffing gebruik. Voor de waterschapsbelastingen kunt u bij het Hefpunt terecht voor een kwijtscheldingsaanvraag.

Op deze pagina vindt u alle informatie over kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en heffingen.


 

Contact

Openingstijden

In verband met een personeelsbijeenkomst is het gemeentehuis op donderdag 21 september vanaf 15.00 uur gesloten.


Gemeentehuis Ooststellingwerf
't Oost 11
8431 LE Oosterwolde

Telefonisch contact met de gemeente via 14 051614 0516 (geen netnummer)

Buitenland: 0031 516 566 222

gemeente@ooststellingwerf.nl

WhatsApp: 06 83044545

Het is niet mogelijk om naar het WhatsApp-nummer te bellen of een sms te sturen.

Tip voor de website


 

Snel naar