Blijverslening & mijn huis op maat

Blijverslening & mijn huis op maat

Blijverslening

Mensen blijven steeds langer thuis wonen. Woningen zijn hier niet altijd geschikt voor. De gemeente Ooststellingwerf stelt via Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) € 300.000 beschikbaar om leningen te verstrekken voor woningaanpassingen. Hiermee wil de gemeente zelfstandig thuis wonen bevorderen.

Belangrijke voorwaarden om in aanmerking te komen voor een blijverslening:

  • u bent zelf eigenaar-bewoner van de woning;
  • bij een hypothecaire Blijverslening mag de totale financiering van de woning (alle lopende hypotheken en de Blijverslening) niet boven de 80% van de WOZ-waarde komen en
  • op het moment van aanvragen van de lening mogen de werkzaamheden nog niet zijn aangevangen.

De gemeente voert samen met de SVn de Blijverslening uit. De gemeente stelt het geld beschikbaar en SVn beheert het fonds waaruit Blijversleningen worden verstrekt. De gemeente beoordeelt aan de hand van een aanvraagformulier of u voldoet aan de voorwaarden van de Blijverslening. Bijvoorbeeld of de maatregelen die u wilt treffen er onder vallen. Download lijst met voorbeeld aanpassingen aan de woning.

Als dat zo is dan ontvangt u van ons een toewijzingsbrief. Bij deze toewijzingsbrief ontvangt u ook formulieren waarmee u het bedrag kunt aanvragen bij SVn. SVn verstrekt namelijk de leningen uit een fonds, beheert deze en beoordeelt de kredietwaardigheid van de aanvrager. Een lening kan consumptief of hypothecair worden verstrekt.

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor de blijverslening? Kijkt u dan op www.svn.nl’.

Vraag blijverslening aan

Mijn huis op maat (huistest)

Alles over een leven lang veilig en comfortabel wonen. Bent u jong of iets ouder; uw huis is uw thuis. Hier wilt u graag veilig en comfortabel wonen. Mijn huis op maat helpt u hierbij. Doe de gratis huistest en ontdek de verbeterpunten van uw huis. Wilt u uw woning zelf aanpassen of een woningaanpassing laten uitvoeren? Via de website van mijn huis op maat kunt u een eerste inschatting maken van de te nemen maatregelen.


 

Contact

Openingstijden


Gemeentehuis Ooststellingwerf
't Oost 11
8431 LE Oosterwolde

Telefonisch contact met de gemeente via 14 051614 0516 (geen netnummer)

Buitenland: 0031 516 566 222

gemeente@ooststellingwerf.nl

WhatsApp: 06 83044545

Het is niet mogelijk om naar het WhatsApp-nummer te bellen of een sms te sturen.

Tip voor de website


 

Snel naar