Afvalstoffenheffing

Afvalstoffenheffing

 • Wat is het?

  U betaalt mee aan de gemeentelijke inzameling en verwerking van huishoudelijk afval. U krijgt hiervoor een aanslag afvalstoffenheffing. Wilt u weten hoe uw aanslag afvalstoffenheffing is opgebouwd of wordt berekend, dan kunt u hierover informatie krijgen bij de gemeente. Bent u het niet eens met de hoogte van de heffing, neem dan contact op met de gemeente. U kunt daarna altijd nog bezwaar maken.

  De hoogte van de aanslag wordt vastgesteld aan de hand van de tarieven uit de gemeentelijke verordening. De aanslag bestaat uit twee delen:

  - een vast bedrag, voor de dekking van de algemene kosten

  - een variabel deel, voor de dekking van de verwerkingskosten van de aangeboden hoeveelheid huishoudelijk afval

 • Hoe werkt het?

  De afvalstoffenheffing is een gemeentelijke heffing. Hiermee kan de gemeente de kosten betalen van het inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval. Iedereen is verplicht om deze afvalstoffenheffing te betalen, ook als u uw afval nooit meegeeft.

 • Wat moet ik doen?

  Bent u het niet eens met de aanslag, dan kunt u binnen 6 weken na dagtekening van het aanslagbiljet bezwaar maken. Het bezwaarschrift richt u aan de heffingsambtenaar van de gemeente. U wordt geadviseerd eerst telefonisch contact op te nemen.

  U kunt in een bezwaarschrift tegen meer dan één aanslag bezwaar maken. In uw bezwaarschrift moet u minimaal de volgende zaken vermelden:

  • uw naam en adres
  • de dagtekening van de aanslag
  • een omschrijving van de aanslag waartegen u bezwaar maakt
  • de reden uw bezwaar. Leg uit waarom u het niet eens bent met de aanslag.
 • Wat kost het?

  Het tarief voor de afvalstoffenheffing met betrekking tot het vaste gedeelte is vastgesteld op € 96,-.

  Naast het vaste bedrag wordt per containerlediging een bedrag in rekening gebracht:

  • Sortibak (minicontainer van 240) l restafval: € 5,95 per lediging
  • Biobak (minicontainer van 180) l GFT-afval: € 1,00 per lediging
  • aanbieden huisvuil in ondergrondse verzamelcontainer €1,10 per aanbieding.

  Voor woningen waar geen afzonderlijke inzameling plaats vindt, dus die woningen waar men gezamenlijk gebruik maakt van containers, wordt het vaste gedeelte verhoogd met een omslagbedrag. Het tarief inclusief het vaste gedeelte is in die gevallen:

  • € 131,70 voor een éénpersoonshuishouding
  • € 161,45 voor een meerpersoonshuishouding

 • Aanvullende informatie

  U heeft zelf invloed op de hoogte van het variabele tarief; als u uw afval goed scheidt (glas in de glasbak, papier apart), hoeft u waarschijnlijk minder vaak uw container aan te bieden. Als u uw GFT-afval in de biobak gooit in plaats van in de sortibak dan bent u ook nog eens voordeliger uit: de biobak kost 1 euro per lediging en de sortibak 5,95 euro per lediging


 

Contact

Openingstijden


Gemeentehuis Ooststellingwerf
't Oost 11
8431 LE Oosterwolde

Telefonisch contact met de gemeente via 14 051614 0516 (geen netnummer)

Buitenland: 0031 516 566 222

gemeente@ooststellingwerf.nl

WhatsApp: 06 83044545

Het is niet mogelijk om naar het WhatsApp-nummer te bellen of een sms te sturen.

Tip voor de website


 

Snel naar