Belastingen en heffingen, kwijtschelding

Belastingen en heffingen, kwijtschelding

 • Wat is het?

  Bent u niet in staat om de gemeentelijke belastingen te betalen? Dan kunt u vragen om kwijtschelding. De gemeente kan u volledige of gedeeltelijke kwijtschelding verlenen. Per belastingsoort is bepaald of kwijtschelding verleend kan worden. Hierdoor is het mogelijk dat u voor sommige gemeentelijke belastingen kwijtschelding krijgt, maar voor andere gemeentelijke belastingen moet betalen. Kwijtschelding is in onze gemeente alleen mogelijk voor afvalstoffenheffing en rioolheffing gebruik.

 • Hoe werkt het?

  U kunt voor kwijtschelding in aanmerking komen als uw netto maandinkomen (inclusief de vakantietoeslag en min bepaalde kosten) beneden het normbedrag komt, dat voor u van toepassing is. Voor de meest voorkomende gezinssituaties gelden per 1 januari 2017 de volgende inkomensnormen:

  Inkomensnorm tot AOW-gerechtigde leeftijd
  • Echtpaar of samenwonende      €    1.404,-
  • Alleenstaande ouder                   €       983,-
  • Alleenstaande                              €        983,-
  Inkomensnorm na AOW-gerechtigde leeftijd
  • Echtpaar of samenwonende                                 € 1.574,-
  • 1 partner AOW-gerechtigd andere partner niet € 1.563,-
  • Alleenstaande ouder                                              € 1.146,-
  • Alleenstaande                                                          € 1.146,-

  Naast een toets op het inkomen wordt ook gekeken naar uw vermogen. Wanneer de waarde van bezittingen zoals een auto, overwaarde eigen woning, saldo op (spaar)rekeningen boven een bepaald bedrag uitkomt, zal uw verzoek voor kwijtschelding worden afgewezen.

 • Wat moet ik doen?

  Nadat u de belastingaanslag hebt ontvangen, kunt u een kwijtscheldingsformulier aanvragen bij de gemeente. Dit kan door het formulier Verzoek om kwijtschelding te downloaden, de gemeente te bellen, e-mailen of persoonlijk langs te gaan. 

  U kunt het beste zo snel mogelijk na ontvangst van de aanslag een verzoek om kwijtschelding indienen. Deze mogelijkheid is beperkt nadat u de gemeentelijke belastingen hebt betaald.

  Afwijzing

  Als u geen kwijtschelding van de gemeente krijgt, bijvoorbeeld omdat uw inkomen of uw vermogen te hoog is, kunt u om een betalingsregeling vragen. Bent u het niet eens met de afwijzing van uw verzoek om kwijtschelding, dan kunt u binnen 10 dagen bij de gemeente een administratief beroep indienen.

 • Aanvullende informatie

  In de Leidraad invordering gemeentelijke belastingen heeft de gemeente regels vastgelegd over de invordering van de gemeentelijke belastingen. Deze Leidraad vindt u op Mijn Overheid.

  U ontvangt bij de aanslag een toelichting waarin u ook nog informatie krijgt.

 • Openbare documenten


 

Contact

Openingstijden


Gemeentehuis Ooststellingwerf
't Oost 11
8431 LE Oosterwolde

Telefonisch contact met de gemeente via 14 051614 0516 (geen netnummer)

Buitenland: 0031 516 566 222

gemeente@ooststellingwerf.nl

WhatsApp: 06 83044545

Het is niet mogelijk om naar het WhatsApp-nummer te bellen of een sms te sturen.

Tip voor de website


 

Snel naar