WOZ-waarde

WOZ-waarde

 • Wat is het?

  Afgelopen dagen ontvangen we veel vragen over wanneer de WOZ-beschikking op de mat valt. U ontvangt uw WOZ-beschikking op 28 februari a.s. Op uw WOZ-beschikking staat de WOZ-waarde van uw woning. Deze stelt de heffingsambtenaar vast. De WOZ-waarde van uw woning is de geschatte marktwaarde op de waardepeildatum. Voor de beschikking in 2017 is de waardepeildatum 1 januari 2016.

  De gemeente taxeert elk jaar de waarde van uw woning, bedrijfspand of grond. Dit wordt de WOZ-waarde genoemd. De WOZ-waarde geldt als basis voor de bepaling van de verschuldigde onroerendezaakbelasting (OZB) en heffingen van het Rijk en waterschap. De WOZ-waarde geldt ook als uitgangspunt voor de berekening van de gemeentelijke forensenbelasting.

  Taxatieverslag bekijken met DigiD

  WOZ-Waardeloket

  U kunt ook van andere woningen de WOZ-waarden bekijken. Deze informatie vindt u op de website WOZ-Waardeloket. Het gaat om WOZ-waarden van woningen; WOZ-waarden van bedrijfspanden worden niet openbaar. Door middel van de postcode, huisnummer en/of letter kan de betreffende woning worden opgevraagd.

 • Hoe werkt het?

  • De gemeente bepaalt jaarlijks de waarde van een onroerende zaak.
  • De WOZ-waarde die de gemeente vaststelt, is de waarde die de woning of andere onroerende zaak had op 1 januari van het jaar voor het begin van het belastingjaar. Deze datum heet de waardepeildatum.
 • Wat moet ik doen?

  • Op het aanslagbiljet van de OZB staat de getaxeerde waarde vermeld. U krijgt dit biljet jaarlijks toegestuurd.
  • Na ontvangst van dit biljet kunt u bij de gemeente een taxatieverslag aanvragen. Hiermee kunt u controleren of de gemeente de waarde goed heeft bepaald. Het taxatieverslag kunt u ook vinden op de website via mijn Ooststellingwerf.
  • Het is belangrijk dat u goed controleert of de waarde correct is vastgesteld. De waarde wordt namelijk voor verschillende belastingen gebruikt zoals aanslagen OZB, de waterschapsheffingen en het eigenwoningforfait en forensenbelasting.
  • Vindt u de vastgestelde waarde te hoog? Neem dan eerst contact op met de gemeente. Binnen 6 weken na dagtekening van de aanslag kunt u bezwaar maken.
 • Wat moet ik meenemen?

  Voor de waardebepaling zelf hoeft u niets te doen of mee te nemen. Bent u het niet eens met de waarde, dan kunt u bezwaar maken. In uw bezwaar moet in ieder geval staan:

  • uw naam en adres
  • het adres van het pand
  • de reden van uw bezwaar
  • het nummer van de aanslag waartegen u bezwaar maakt

  Voordat u bezwaar maakt tegen de WOZ beschikking wilt u dan contact opnemen met onze eigen taxateurs. Zij helpen u graag en het antwoord kan voor u al veel verhelderen.

  U kunt ook makkelijk zelf bezwaar maken daar is geen duur bureau voor nodig. Wij nemen u zeker serieus. 

 • Aanvullende informatie

  WOZ betekent waardering onroerende zaken. De WOZ-waarde is de waarde die de woning zou hebben als deze op de waardepeildatum verkocht zou zijn. Vanzelfsprekend worden niet alle woningen op de waardepeildatum verkocht. Hoe kan een gemeente dan toch de waarde van alle woningen bepalen?

  Bepaling WOZ-waarde

  • De gemeente kan voor de waardebepaling een taxatiebureau inhuren of de taxatie zelf uitvoeren.
  • Eerst volgt een inventarisatie van de woningen. Hierbij wordt bepaald wat de grondoppervlakte is van het perceel, wat de inhoud van de woning is en of er nog andere bouwsels zijn zoals een garage of schuur.
  • Omdat het niet mogelijk is om alle woningen afzonderlijk te taxeren, worden de woningen in groepen ingedeeld. Een groep bestaat uit vergelijkbare woningen. Dit hoeven geen identieke woningen te zijn, maar zij lijken op elkaar qua ligging, bouw en onderhoudstoestand.
  • Vervolgens wordt één of een aantal woningen in zo'n groep getaxeerd. De getaxeerde woning(en) wordt een referentiewoning genoemd. Deze woning is het vergelijkingsobject voor de andere woningen in de groep.

 

Contact

Openingstijden


Gemeentehuis Ooststellingwerf
't Oost 11
8431 LE Oosterwolde

Telefonisch contact met de gemeente via 14 051614 0516 (geen netnummer)

Buitenland: 0031 516 566 222

gemeente@ooststellingwerf.nl

WhatsApp: 06 83044545

Het is niet mogelijk om naar het WhatsApp-nummer te bellen of een sms te sturen.

Tip voor de website


 

Snel naar