Gemeentelijke heffingen

Gemeentelijke heffingen

De gemeente mag niet meer heffen dan de begrote kosten die gedekt worden met de heffing. Het geld dat u betaalt voor deze heffingen gebruikt de gemeente dus direct om de kosten te dekken. 

Soorten heffingen

Hebt u een woon- of bedrijfsruimte die direct of indirect is aangesloten op de gemeentelijke riolering? U moet hier dan rioolheffing voor betalen. 

U betaalt mee aan de gemeentelijke inzameling en verwerking van huishoudelijk afval. U krijgt hiervoor een aanslag afvalstoffenheffing.


 

Contact

Openingstijden


Gemeentehuis Ooststellingwerf
't Oost 11
8431 LE Oosterwolde

Telefonisch contact met de gemeente via 14 051614 0516 (geen netnummer)

Buitenland: 0031 516 566 222

gemeente@ooststellingwerf.nl

WhatsApp: 06 83044545

Het is niet mogelijk om naar het WhatsApp-nummer te bellen of een sms te sturen.

Tip voor de website


 

Snel naar