Gezondheid & zorg

Gezondheid & zorg

Foto van de voorgevel van het Gebiedsteam
 

Gebiedsteam Ooststellingwerf: loket voor wonen, welzijn, zorg, werk, inkomen, jeugd en gezin

Het Gebiedsteam Ooststellingwerf denkt met u mee over zaken waar u in het dagelijks vastloopt en het zelf even niet meer weet. Dit kan bijvoorbeeld zijn op het gebied van zorg, welzijn, jeugd of geldzaken. Een gebiedsteammedewerker gaat samen met u op zoek naar een oplossing. Mogelijk is uw hulpvraag door uzelf of met de mensen om u heen op te lossen. Lukt dit niet dan kan het Gebiedsteam u ondersteunen, of u helpen de juiste hulp in te schakelen.

Door in gesprek te gaan met een gebiedsteammedewerker ontdekt u samen de mogelijkheden om uw zorgen weer de baas te worden. Dit gesprek noemen we het keukentafelgesprek. Dit gesprek kost u helemaal niets, er wordt een oplossing gezocht in uw eigen omgeving. Als er geen oplossing wordt gevonden in uw eigen omgeving, heeft u mogelijk een voorziening nodig. het kan zijn dat u hiervoor een eigen bijdrage moet betalen.

We vinden het erg belangrijk dat het goed met u gaat. Als u toch niet tevreden bent over de geboden hulp kunt u dit aangeven. Daarnaast vinden we het belangrijk dat u weet dat wij uw privé gegevens beschermen.

Het Gebiedsteam voert namens de gemeente de Sociaal Domeinwetten (WMO 2015, Jeugd & Participatiewet) uit. In het organisatieschema van het Gebiedsteam ziet u hoe we georganiseerd zijn (organogram).


Antwoord op uw vraag

Vraagwijzer

Deze vraagwijzer geeft antwoord op uw vragen over relaties, psychische problemen, administratie, geldzaken en woonproblemen. Kunt u het antwoord op uw vraag niet vinden? Dan kunt u altijd uw vraag stellen aan het Gebiedsteam.

Opvoeden.nl

De site opvoeden.nl geeft veel informatie over opvoeden, mogelijk kan deze site u verder helpen. U kunt ook al uw vragen stellen aan het Gebiedsteam.

Contact opnemen met het Gebiedsteam

Onder deze knop vindt u de contactgegevens om telefonisch of per mail contact op te nemen met het Gebiedsteam, of om langs te komen op het inloopspreekuur.

Stel uw algemene vraag aan het Gebiedsteam

Via dit formulier kunt u een algemene vraag stellen aan het Gebiedsteam. Denk hierbij aan vragen over openingstijden,  prodecures  of over het advies inwinnen over een situatie die een ander persoon betreft dan uzelf.

Stel uw hulpvraag aan het Gebiedsteam

Via dit formulier kunt u uw hulpvraag stellen. U kunt ook uw gegevens alvast invoeren, zodat een Gebiedsteammedewerker hier op een later moment niet meer naar hoeft te vragen. U kunt ook deze velden open laten en enkel uw hulpvraag stellen.

Meer weten?

Wilt u meer weten over het Gebiedsteam? Of het Gebiedsteam onder de aandacht brengen bij een ander? Dan kunt u contact opnemen met het Gebiedsteam of een van de flyers downloaden. 


 

Contact

Openingstijden

In verband met een personeelsbijeenkomst is het gemeentehuis op donderdag 21 september vanaf 15.00 uur gesloten.


Gemeentehuis Ooststellingwerf
't Oost 11
8431 LE Oosterwolde

Telefonisch contact met de gemeente via 14 051614 0516 (geen netnummer)

Buitenland: 0031 516 566 222

gemeente@ooststellingwerf.nl

WhatsApp: 06 83044545

Het is niet mogelijk om naar het WhatsApp-nummer te bellen of een sms te sturen.

Tip voor de website


 

Snel naar