Snippergrond

Snippergrond

Bekijk snippergrondkaarten

U kunt openbaar groen van ons kopen, als die grond is aangemerkt als snippergrond. Dat kan interessant zijn voor vergroting van uw tuin of perceel.

Tarief

De prijzen voor snippergrond zijn:

 • € 27,32 per m2 bij percelen tot 100 vierkante meter.
 • € 32,80 voor elke m2 boven 100 vierkante meter.

Snippergrond wordt ‘kosten koper’ verkocht.

Rekentool kosten snippergrond

Voorwaarden verkoop snippergrond

Voor de verkoop van snippergrond gelden de volgende voorwaarden:

 • Alleen (toekomstig) eigenaren van aanliggende percelen kunnen snippergrond kopen;
 • Grond wordt alleen verkocht, niet verhuurd of in gebruik gegeven;
 • Snippergrond wordt verkocht in de staat waarin het verkeerd;
 • Bij de aanwezigheid van kabels en leidingen in de grond wordt een recht van opstal gevestigd ter bescherming van het eigendom van de kabels en leidingen;
 • De standaard koopovereenkomst snippergrond van gemeente Ooststellingwerf is van toepassing;
 • De Algemene voorwaarden voor verkoop van onroerend goed zijnde geen bouwwerk van de gemeente Ooststellingwerf zijn van toepassing;
 • Alleen grond dat in de kaart is aangemerkt als snippergrond door de gemeente verkocht;
 • Inrichting en gebruik van de verkochte grond moet in overeenstemming zijn met geldend beleid zoals bijvoorbeeld de APV en de bestemming. Bestemmingsplannen zijn in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl;
 • Bij verkoop van sloten waarbij een van de aangrenzende percelen in eigendom van de gemeente blijft, komt de grens te liggen in het midden van de sloot (hart sloot);
 • Door verkoop mogen geen voor de gemeente onbereikbare percelen ontstaan in verband met onderhoudswerkzaamheden.

Alle beleid betreffende snippergrond kunt u terugvinden in de Notitie Groenbeleid 2011.Verkoop van snippergrond is van privaatrechtelijke aard. Dit betekent dat tegen een voorgenomen verkoop geen bezwaar of beroep kan worden ingediend.

Interesse?

Bent u geïnteresseerd in een perceel snippergrond? Neem dan contact op met Oscar Weehuizen via emailadres o.weehuizen@ooststellingwerf.nl of via telefoonnummer (0516) 56 63 67.


 

Contact

Openingstijden


Gemeentehuis Ooststellingwerf
't Oost 11
8431 LE Oosterwolde

Telefonisch contact met de gemeente via 14 051614 0516 (geen netnummer)

Buitenland: 0031 516 566 222

gemeente@ooststellingwerf.nl

WhatsApp: 06 83044545

Het is niet mogelijk om naar het WhatsApp-nummer te bellen of een sms te sturen.

Tip voor de website


 

Snel naar