Verkeersplannen & projecten

Verkeersplannen & projecten

  • Gemeentelijk Vervoers- en Verkeersplan

    Het GVVP gaat over Shared Space, verkeersveiligheid, fietsers en voetgangers, parkeren, openbaar vervoer, goederenvervoer, landbouwverkeer, inritten, gladheidsbestrijding en duurzaamheid. 

  • Meerjaren Onderhouds Planning wegen

    In de Meerjaren Onderhouds Planning (MOP) Wegen is vastgelegd welke gemeentelijke wegen onderhoud behoeven binnen een vastgestelde periode.

  • Wegbelijning op erftoegangswegen

    Onderzoek heeft aangetoond dat het weglaten van strepen op erftoegangswegen leidt tot een betere verkeersveiligheid. Het beleid van de gemeente, maar ook landelijk, is daarom steeds meer geneigd tot het weglaten van die belijning.


 

Contact

Openingstijden


Gemeentehuis Ooststellingwerf
't Oost 11
8431 LE Oosterwolde

Telefonisch contact met de gemeente via 14 051614 0516 (geen netnummer)

Buitenland: 0031 516 566 222

gemeente@ooststellingwerf.nl

WhatsApp: 06 83044545

Het is niet mogelijk om naar het WhatsApp-nummer te bellen of een sms te sturen.

Tip voor de website


 

Snel naar