Verkoop snippergrond

Verkoop snippergrond

Grenst uw tuin aan gemeentegrond en bent u geïnteresseerd in uitbreiding van uw perceel? Bekijk dan de interactieve kaart of u in aanmerking komt om snippergrond van de gemeente te kopen. Alles wat u hierover moet weten kunt u vinden op deze pagina.

Digitale kaart

In onze digitale kaart kunt u het aanbod van snippergrond vinden. Zoek linksboven op uw straatnaam, kies uw huisnummer in de lijst, klik op de rode balk boven het kaartje, klik nu op het weergegeven kaartje. U bent in onze digitale kaart. Nu kunt u zien of er snippergrond aan uw perceel grenst. Ligt er snippergrond bij uw perceel, dan kunt u de luchtfoto inschakelen en links in het scherm de groene vlakken doorzichtig maken. Zo kunt u zien waar de grenzen van de snippergrond precies liggen.

Onderaan deze pagina kunt u de handleiding voor de digitale kaart downloaden.

Wie mag snippergrond kopen?

Alle eigenaren en toekomstige eigenaren van aangrenzende percelen komen in aanmerking om snippergrond van de gemeente te kopen. Huurders komen niet in aanmerking. Bent u van plan de huurwoning te kopen? Informeer dan bij de gemeente of er verkoopbare grond grenst aan de woning. U kunt de grond dan mogelijk gelijktijdig met de woning kopen.

Meerdere belanghebbenden en de verkaveling

Bij meerdere aanliggende eigenaren worden bij interesse van een van hen, alle andere eigenaren op de hoogte gebracht door de gemeente. De verkaveling zoals deze in de kaart is weergegeven kan aan de hand van de interesse en de daadwerkelijke situatie nog veranderen. Het kan bijvoorbeeld niet dat anderen hun achterom verliezen. Hier wordt ter plaatse een passende oplossing voor gezocht.

Wat levert snippergrond u op?

Het kopen van snippergrond is een goede investering. Zo kunt u uw woonplezier vergroten door uitbreiding van de tuin en heeft het vergroten van uw perceel een positief effect op de woningwaarde. Marktprijzen voor grond liggen vaak boven de gehanteerde prijzen van de gemeente. Ook kan het zijn dat vergroting van uw perceel zorgt voor meer bebouwingsmogelijkheden. Daarnaast kan het voorkomen er al gemeentegrond logischerwijs bij u in gebruik is. Door verkoop van de grond kan de situatie dan worden gelegaliseerd.

Prijzen

Snippergrond wordt ‘kosten koper’ verkocht. Onderaan deze pagina vindt u het document ‘Rekenmodel snippergrond’. Hiermee kunt u zelf de prijs van snippergrond berekenen. Het aantal vierkante meters dat de snippergrond groot is kunt u vinden in de kaarten. 

*prijzen worden jaarlijks per 1 januari aangepast op basis van het Consumenten Prijs Indexcijfer en zijn niet onderhandelbaar.

Voorwaarden verkoop snippergrond

Aan de verkoop van snippergrond stelt de gemeente een aantal voorwaarden. Deze voorwaarden hebben we hier voor u op een rijtje gezet. Naast onderstaande voorwaarden zijn de ‘Algemene voorwaarden voor verkoop van onroerend goed zijnde geen bouwwerk’ van gemeente Ooststellingwerf van toepassing. Een link naar een overzicht hiervan vindt u onderaan deze pagina. Bovendien moet u altijd rekening houden met de plaatselijk geldende regelgeving, zoals bestemmingsplannen

  • Bij de aanwezigheid van kabels en leidingen in de grond wordt een recht van opstal gevestigd ter bescherming van het eigendom van de kabels en leidingen.
  • De verkaveling zoals weergegeven in de kaart kan in overleg worden aangepast.
  • Alleen (toekomstig) eigenaren van aanliggende percelen kunnen snippergrond kopen.
  • Grond wordt alleen verkocht, niet verhuurd of in gebruik gegeven.
  • Bij meerdere aanliggende eigenaren wordt iedereen gevraagd naar hun interesse.
  • In principe wordt alleen grond dat in de kaart is aangemerkt als snippergrond door de gemeente verkocht.
  • Gebruik van de verkochte grond moet in overeenstemming zijn met het geldend bestemmingsplan. Bestemmingsplannen zijn in te zien bij de gemeente Ooststellingwerf en op haar website.
  • Snippergrond wordt opgeleverd in de staat waarin het verkeerd.
  • Bij verkoop van sloten waarbij een van de aangrenzende percelen in eigendom van de gemeente blijft, komt de grens te liggen in het midden van de sloot (hart sloot).
  • Door verkoop mogen geen voor de gemeente onbereikbare percelen ontstaan. Dit in verband met gemeentelijke onderhoudswerkzaamheden.

 Alle beleid betreffende snippergrond kunt u terugvinden in de Notitie Groenbeleid 2011.Verkoop van snippergrond is van privaatrechtelijke aard. Dit betekent dat tegen een voorgenomen verkoop geen bezwaar of beroep kan worden ingediend.

Interesse?

Bent u geïnteresseerd in een perceel snippergrond? Dan vragen wij u de conceptkoopovereenkomst in te vullen, inclusief de contactgegevens aan het einde, en deze aan ons op te sturen. Dit kan zowel digitaal als geprint. U vindt een link naar de in te vullen conceptkoopovereenkomst onderaan deze pagina. Zodra wij een ingevulde conceptkoopovereenkomst hebben ontvangen nemen wij binnen 4 weken contact met u op over het vervolgtraject. U kunt de overeenkomst sturen naar emailadres o.weehuizen@ooststellingwerf.nl of per post naar:

Gemeente Ooststellingwerf, Afdeling Mens en Omgeving
t.a.v. de heer O. Weehuizen
Postbus 38
8430 AA Oosterwolde

Daarnaast kunt u natuurlijk altijd terecht bij gemeente Ooststellingwerf voor meer informatie, vragen of opmerkingen. Hiervoor kunt u contact opnemen met Oscar Weehuizen via telefoonnummer (0516) 56 63 67 of via bovengenoemd e-mailadres.

Bekijk hier de snippergrondkaarten.


 

Contact

Openingstijden


Gemeentehuis Ooststellingwerf
't Oost 11
8431 LE Oosterwolde

Telefonisch contact met de gemeente via 14 051614 0516 (geen netnummer)

Buitenland: 0031 516 566 222

gemeente@ooststellingwerf.nl

WhatsApp: 06 83044545

Het is niet mogelijk om naar het WhatsApp-nummer te bellen of een sms te sturen.

Tip voor de website


 

Snel naar