Welstandscommissie

Welstandscommissie

Bouwplannen worden beoordeeld door een onafhankelijke commissie. Deze commissie bestaat uit deskundigen op het gebied van stedenbouw, architectuur en cultuurhistorie. De commissie brengt aan het College van B&W een advies uit of een bouwplan voldoet aan redelijke eisen van welstand. Dat wil zeggen dat wordt gekeken of een bouwplan past binnen de omgeving waarin het gebouwd wordt.

De commissie beoordeelt op de volgende onderdelen:

  • situering van het gebouw
  • de massa en vorm
  • de detaillering

Kleinere, veel voorkomende bouwplannen worden aan de hand van concrete criteria beoordeeld. Hier kan soms van worden afgeweken. Er wordt dan getoetst aan de hand van gebieds- of algemene criteria. Voor nieuwe bouwterreinen maakt de gemeente zogenoemde beeldkwaliteitsplannen. Hierin staat beschreven hoe de toekomstige bebouwing er uit mag zien.

Welstandscriteria

Op de pagina Welstandsnota vindt u meer informatie welke welstandscriteria er gelden binnen de gemeente Ooststellingwerf. Op de pagina Nota Reclamebeleid staat meer informatie over het beleid op het gebied van reclame.

Lokale welstandscommissie

De lokale welstandscommissie betreft een afvaardiging van de provinciale welstandscommissie Hus en Hiem te Leeuwarden. Zij houdt elke woensdag in de oneven weken zitting op het gemeentekantoor om te vergaderen over de voorgenomen bouwactiviteiten. De zitting begint om 13.30 uur en is openbaar. Wilt u uw bouwplan besproken hebben, dan moet dit de week daarvoor op uiterlijk vrijdag bij ons binnen zijn.

De agenda

De agenda met de te behandelen bouwplannen staat 1 dag voor de betreffende vergadering op deze pagina. Wilt u bij de behandeling van een bouwplan aanwezig zijn, dan kunt u zich daarvoor aanmelden bij het team OWO-VTH, telefoonnummer 14 0516.

Na de zitting

Heeft de lokale welstandscommissie uw bouwplan op de geplande dag behandeld en beoordeeld, dan worden deze de volgende dag vanaf 12 uur op deze pagina geplaatst.

De beoordeling kan in hoofdzaak de volgende uitslag omvatten:

  • “Voldoet” (uw bouwplan is goedgekeurd)
  • “Voldoet mits” (uw bouwplan moet worden aangepast en is onder die voorwaarde akkoord)
  • “Voldoet niet” (uw bouwplan is afgekeurd)

Agenda/uitslag beoordeling bouwplannen

U vindt in het onderstaande schema de beoordeling van de behandelde bouw- of schetsplannen (vooroverleg). Bij downloads onderaan de pagina vindt u de schriftelijke adviezen.

Tabel: agenda/uitslag beoordeling bouwplannen

Nr.:

Plaats:

Locatie:

Omschrijving:

Beoordeling:

   1. FOCHTELOO Zuideinde 43 het verbouwen van de woning en het vernieuwen van de dakconstructie  vooroverleg
   2. DONKERBROEK Bovenweg 31 het bouwen van een schuurwoning  vooroverleg
   3. MAKKINGA Mr. Bergsmastraat 36 het plaatsen van een dakkapel voldoet mits
   4. MAKKINGA Oosterhuisweg 3 het uitbreiden van het dorpshuis/huisartsenpraktijk  voldoet
   5. OOSTERWOLDE Assepot 35 het plaatsen van een veranda  vooroverleg
   6. OOSTERWOLDE Buurstede 11 het bouwen van een bedrijfspand/loods vooroverleg
   7. OOSTERWOLDE Mastenbroek 131 het vergroten van een raam aan de voorzijde van de woning  voldoet
   8. OOSTERWOLDE Oosterbrink 7 het bouwen van een garage met carport en het wijzigen van de uitrit  vooroverleg
  9. OOSTERWOLDE Tilmaad 21 het verbouwen van de woning en het vernieuwen van de dakconstructie  vooroverleg
  
Week 15 d.d.  12 april 2017

 

Contact

Openingstijden


Gemeentehuis Ooststellingwerf
't Oost 11
8431 LE Oosterwolde

Telefonisch contact met de gemeente via 14 051614 0516 (geen netnummer)

Buitenland: 0031 516 566 222

gemeente@ooststellingwerf.nl

WhatsApp: 06 83044545

Het is niet mogelijk om naar het WhatsApp-nummer te bellen of een sms te sturen.

Tip voor de website


 

Snel naar