Welstandscommissie

Welstandscommissie

Bouwplannen worden beoordeeld door een onafhankelijke commissie. Deze commissie bestaat uit deskundigen op het gebied van stedenbouw, architectuur en cultuurhistorie. De commissie brengt aan het College van B&W een advies uit of een bouwplan voldoet aan redelijke eisen van welstand. Dat wil zeggen dat wordt gekeken of een bouwplan past binnen de omgeving waarin het gebouwd wordt.

De commissie beoordeelt op de volgende onderdelen:

  • situering van het gebouw
  • de massa en vorm
  • de detaillering

Kleinere, veel voorkomende bouwplannen worden aan de hand van concrete criteria beoordeeld. Hier kan soms van worden afgeweken. Er wordt dan getoetst aan de hand van gebieds- of algemene criteria. Voor nieuwe bouwterreinen maakt de gemeente zogenoemde beeldkwaliteitsplannen. Hierin staat beschreven hoe de toekomstige bebouwing er uit mag zien.

Welstandscriteria

Op de pagina Welstandsnota vindt u meer informatie welke welstandscriteria er gelden binnen de gemeente Ooststellingwerf. Op de pagina Nota Reclamebeleid staat meer informatie over het beleid op het gebied van reclame.

Lokale welstandscommissie

De lokale welstandscommissie betreft een afvaardiging van de provinciale welstandscommissie Hus en Hiem te Leeuwarden. Zij houdt elke woensdag in de oneven weken zitting op het gemeentekantoor om te vergaderen over de voorgenomen bouwactiviteiten. De zitting begint om 13.30 uur en is openbaar. Wilt u uw bouwplan besproken hebben, dan moet dit de week daarvoor op uiterlijk vrijdag bij ons binnen zijn.

De agenda

De agenda met de te behandelen bouwplannen staat 1 dag voor de betreffende vergadering op deze pagina. Wilt u bij de behandeling van een bouwplan aanwezig zijn, dan kunt u zich daarvoor aanmelden bij het team OWO-VTH, telefoonnummer 14 0516.

Na de zitting

Heeft de lokale welstandscommissie uw bouwplan op de geplande dag behandeld en beoordeeld, dan worden deze de volgende dag vanaf 12 uur op deze pagina geplaatst.

De beoordeling kan in hoofdzaak de volgende uitslag omvatten:

  • “Voldoet” (uw bouwplan is goedgekeurd)
  • “Voldoet mits” (uw bouwplan moet worden aangepast en is onder die voorwaarde akkoord)
  • “Voldoet niet” (uw bouwplan is afgekeurd)

Agenda/uitslag beoordeling bouwplannen

U vindt in het onderstaande schema de beoordeling van de behandelde bouw- of schetsplannen (vooroverleg). Bij downloads onderaan de pagina vindt u de schriftelijke adviezen.

Tabel: agenda/uitslag beoordeling bouwplannen

Nr.:

Plaats:

Locatie:

Omschrijving:

   1. APPELSCHA Boslaan 54 het bouwen van een terrasoverkapping Voldoet
   2. APPELSCHA Bovensteegde, Marssteegde, Huissteegde,Bosweer, Steegde,Nijesteegde het vervangen van de daken Bovensteegde 2 t/m 22, 3 en 25 t/m 39, Marssteegde 2 t/m 14,  18 t/m 24, 1, 5 t/m 11 en 16,  13 t/m 31,Huissteegde 2 t/m 24, Bosweer 4,5,6,7,8,9,10,11,12, Steegde 31 t/m 37, Nijesteegde 6 t/m 23, 24 t/m 39  Voldoet
   3. DONKERBROEK Mandeweg 3 het vervangen van de schuur  Vooroverleg
   4. DONKERBROEK Peelrug 8 het vergroten van de jongveestal  Voldoet mits
   5. DONKERBROEK Petersburg 24 het vergroten van het pand (vm. kerkje)  Voldoet mits
  6. DONKERBROEK Schansmeerweg 3 het bouwen van een schuur  Vooroverleg
  7. ELSLOO Haerweg 1 het wijzigen van de voorgevel en het plaatsen van een verdiepingsvloer  Voldoet
  8. HAULE De Mandestraat (naast nr. 36) het bouwen van een woning  Vooroverleg
  9. MAKKINGA Laagduurswoude 4 het vergroten van een bijgebouw  Voldoet
  10. NIJEBERKOOP Egypte 8 het plaatsen van een dakkapel  Voldoet
  11. OOSTERWOLDE Venekoterweg 11 het maken van een verbinding tussen twee panden  Voldoet
  12. RAVENSWOUD Compagnonsweg 56 het renoveren van de woonboerderij  Voldoet mits
         
Week 29 d.d. 19 juli 2017

Vakantie Welstandscommissie

In de periode van 31 juli tot en met 25 augustus is de welstandscommissie met vakantie. In deze periode kunnen er geen lokale commissies in de gemeente Ooststellingwerf plaatsvinden. Het kantoor van hûs en hiem in Leeuwarden is gedurende deze periode wel geopend. Advisering kan hier plaatsvinden. Wij verzoeken u uw adviesaanvragen zoveel mogelijk op uw gebruikelijke manier op te sturen (post/e-mail/OLO). Aanvragers kunnen bij de behandeling aanwezig zijn, mits op afspraak.


 

Contact

Openingstijden


Gemeentehuis Ooststellingwerf
't Oost 11
8431 LE Oosterwolde

Telefonisch contact met de gemeente via 14 051614 0516 (geen netnummer)

Buitenland: 0031 516 566 222

gemeente@ooststellingwerf.nl

WhatsApp: 06 83044545

Het is niet mogelijk om naar het WhatsApp-nummer te bellen of een sms te sturen.

Tip voor de website


 

Snel naar