Welstandscommissie

Welstandscommissie

Bouwplannen worden beoordeeld door een onafhankelijke commissie. Deze commissie bestaat uit deskundigen op het gebied van stedenbouw, architectuur en cultuurhistorie. De commissie brengt aan het College van B&W een advies uit of een bouwplan voldoet aan redelijke eisen van welstand. Dat wil zeggen dat wordt gekeken of een bouwplan past binnen de omgeving waarin het gebouwd wordt.

De commissie beoordeelt op de volgende onderdelen:

  • situering van het gebouw
  • de massa en vorm
  • de detaillering

Kleinere, veel voorkomende bouwplannen worden aan de hand van concrete criteria beoordeeld. Hier kan soms van worden afgeweken. Er wordt dan getoetst aan de hand van gebieds- of algemene criteria. Voor nieuwe bouwterreinen maakt de gemeente zogenoemde beeldkwaliteitsplannen. Hierin staat beschreven hoe de toekomstige bebouwing er uit mag zien.

Welstandscriteria

Op de pagina Welstandsnota vindt u meer informatie welke welstandscriteria er gelden binnen de gemeente Ooststellingwerf. Op de pagina Nota Reclamebeleid staat meer informatie over het beleid op het gebied van reclame.

Lokale welstandscommissie

De lokale welstandscommissie betreft een afvaardiging van de provinciale welstandscommissie Hus en Hiem te Leeuwarden. Zij houdt elke woensdag in de oneven weken zitting op het gemeentekantoor om te vergaderen over de voorgenomen bouwactiviteiten. De zitting begint om 13.30 uur en is openbaar. Wilt u uw bouwplan besproken hebben, dan moet dit de week daarvoor op uiterlijk vrijdag bij ons binnen zijn.

De agenda

De agenda met de te behandelen bouwplannen staat 1 dag voor de betreffende vergadering op deze pagina. Wilt u bij de behandeling van een bouwplan aanwezig zijn, dan kunt u zich daarvoor aanmelden bij het team OWO-VTH, telefoonnummer 14 0516.

Na de zitting

Heeft de lokale welstandscommissie uw bouwplan op de geplande dag behandeld en beoordeeld, dan worden deze de volgende dag vanaf 12 uur op deze pagina geplaatst.

De beoordeling kan in hoofdzaak de volgende uitslag omvatten:

  • “Voldoet” (uw bouwplan is goedgekeurd)
  • “Voldoet mits” (uw bouwplan moet worden aangepast en is onder die voorwaarde akkoord)
  • “Voldoet niet” (uw bouwplan is afgekeurd)

Agenda/uitslag beoordeling bouwplannen

U vindt in het onderstaande schema de beoordeling van de behandelde bouw- of schetsplannen (vooroverleg). Bij downloads onderaan de pagina vindt u de schriftelijke adviezen.

Tabel: agenda/uitslag beoordeling bouwplannen

Nr.:

Plaats:

Locatie:

Omschrijving:

   1. HAULERWIJK Meidoornlaan 36 het bouwen van een woonhuis Vooroverleg
   2. MAKKINGA Bercoperweg 62 het vernieuwen van een schuur tot woonruimte Vooroverleg
   3. MAKKINGA Wemeweg 22 het vergroten van de woning Vooroverleg 
   4. OOSTERWOLDE Buurstede 3

nieuwbouw van Actifood

 Voldoet mits
   5. OOSTERWOLDE Buurstede 7 het bouwen van een bedrijfspand Voldoet + opmerking
  6. OOSTERWOLDE Menninge 6 het bouwen van een dubbele carport Voldoet niet
  7. OOSTERWOLDE Stationsstraat 3 het verbouwen van winkelpanden met appartementen Voldoet + opmerking 
  8. OOSTERWOLDE Stegingaweg 44 het plaatsen van nieuwe kozijnen in de zijgevel Voldoet
  9. OOSTERWOLDE Westermaad 24 het plaatsen van een carport met boven-opbouw Voldoet niet
 10. WASKEMEER Sint Baronstraat 1 het uitbreiden van de woning en bijgebouwen Vooroverleg
Week 37 d.d. 13 september 2017   

Vakantie Welstandscommissie

In de periode van 31 juli tot en met 25 augustus is de welstandscommissie met vakantie. In deze periode kunnen er geen lokale commissies in de gemeente Ooststellingwerf plaatsvinden. Het kantoor van hûs en hiem in Leeuwarden is gedurende deze periode wel geopend. Advisering kan hier plaatsvinden. Wij verzoeken u uw adviesaanvragen zoveel mogelijk op uw gebruikelijke manier op te sturen (post/e-mail/OLO). Aanvragers kunnen bij de behandeling aanwezig zijn, mits op afspraak.


 

Contact

Openingstijden

In verband met een personeelsbijeenkomst is het gemeentehuis op donderdag 21 september vanaf 15.00 uur gesloten.


Gemeentehuis Ooststellingwerf
't Oost 11
8431 LE Oosterwolde

Telefonisch contact met de gemeente via 14 051614 0516 (geen netnummer)

Buitenland: 0031 516 566 222

gemeente@ooststellingwerf.nl

WhatsApp: 06 83044545

Het is niet mogelijk om naar het WhatsApp-nummer te bellen of een sms te sturen.

Tip voor de website


 

Snel naar