Welstandscommissie

Welstandscommissie

Bouwplannen worden beoordeeld door een onafhankelijke commissie. Deze commissie bestaat uit deskundigen op het gebied van stedenbouw, architectuur en cultuurhistorie. De commissie brengt aan het College van B&W een advies uit of een bouwplan voldoet aan redelijke eisen van welstand. Dat wil zeggen dat wordt gekeken of een bouwplan past binnen de omgeving waarin het gebouwd wordt.

De commissie beoordeelt op de volgende onderdelen:

  • situering van het gebouw
  • de massa en vorm
  • de detaillering

Kleinere, veel voorkomende bouwplannen worden aan de hand van concrete criteria beoordeeld. Hier kan soms van worden afgeweken. Er wordt dan getoetst aan de hand van gebieds- of algemene criteria. Voor nieuwe bouwterreinen maakt de gemeente zogenoemde beeldkwaliteitsplannen. Hierin staat beschreven hoe de toekomstige bebouwing er uit mag zien.

Welstandscriteria

Op de pagina Welstandsnota vindt u meer informatie welke welstandscriteria er gelden binnen de gemeente Ooststellingwerf. Op de pagina Nota Reclamebeleid staat meer informatie over het beleid op het gebied van reclame.

Lokale welstandscommissie

De lokale welstandscommissie betreft een afvaardiging van de provinciale welstandscommissie Hus en Hiem te Leeuwarden. Zij houdt elke woensdag in de oneven weken zitting op het gemeentekantoor om te vergaderen over de voorgenomen bouwactiviteiten. De zitting begint om 13.30 uur en is openbaar. Wilt u uw bouwplan besproken hebben, dan moet dit de week daarvoor op uiterlijk vrijdag bij ons binnen zijn.

De agenda

De agenda met de te behandelen bouwplannen staat 1 dag voor de betreffende vergadering op deze pagina. Wilt u bij de behandeling van een bouwplan aanwezig zijn, dan kunt u zich daarvoor aanmelden bij het team OWO-VTH, telefoonnummer 14 0516.

Na de zitting

Heeft de lokale welstandscommissie uw bouwplan op de geplande dag behandeld en beoordeeld, dan worden deze de volgende dag vanaf 12 uur op deze pagina geplaatst.

De beoordeling kan in hoofdzaak de volgende uitslag omvatten:

  • “Voldoet” (uw bouwplan is goedgekeurd)
  • “Voldoet mits” (uw bouwplan moet worden aangepast en is onder die voorwaarde akkoord)
  • “Voldoet niet” (uw bouwplan is afgekeurd)

Agenda/uitslag beoordeling bouwplannen

U vindt in het onderstaande schema de beoordeling van de behandelde bouw- of schetsplannen (vooroverleg). Bij downloads onderaan de pagina vindt u de schriftelijke adviezen.

Tabel: agenda/uitslag beoordeling bouwplannen

Nr.:

Plaats:

Locatie:

Omschrijving:

Beoordeling:

   1. HAULERWIJK Elleboogsvaart 8 het vergroten van de woning  Voldoet mits
   2. HAULERWIJK Hoofdweg-boven 41 het oprichten van een mini-camping  Voldoet
   3. HAULERWIJK Leeksterweg 59 het bouwen van een overkapping  Aanhouden
   4. OOSTERWOLDE Albert Berendshof 4 het bouwen van een woning  Vooroverleg
  5. OOSTERWOLDE Hoek Buurstede/Esgang het bouwen van een bedrijfspand  Vooroverleg
   6. OOSTERWOLDE Oosterbrink 7 het vergroten van de woning dmv garage met opbouw  Voldoet
   7. OOSTERWOLDE Venekoterweg 11

het maken van een verbinding tussen twee panden

 Aanhouden
  8. OOSTERWOLDE Westermaad 24 het aanbouwen van een carport Zie vorig
  9. WASKEMEER Schansdijk 19 het bouwen van een varkensstal Voldoet
  
Week 21  d.d. 24 mei 2017

 

Contact

Openingstijden


Gemeentehuis Ooststellingwerf
't Oost 11
8431 LE Oosterwolde

Telefonisch contact met de gemeente via 14 051614 0516 (geen netnummer)

Buitenland: 0031 516 566 222

gemeente@ooststellingwerf.nl

WhatsApp: 06 83044545

Het is niet mogelijk om naar het WhatsApp-nummer te bellen of een sms te sturen.

Tip voor de website


 

Snel naar