Zelfrijdend vervoer

Zelfrijdend vervoer

Eind september 2016 startte de pilot zelfrijdend vervoer in het Friese Appelscha. Op een traject van 2,5 kilometer reden tot begin november twee zelfrijdende voertuigen die passagiers vervoerden van de Wester Es naar het Nationaal park Drents-Friese Wold in Appelscha en weer terug. Ooststellingwerf was daarmee de eerste gemeente waar een zelfrijdend voertuig mét passagiers de openbare weg op ging.

‘Leren door te doen’ was het motto van deze pilot. Dit heeft gewerkt: we hebben veel geleerd, maar ook veel behaald. Het op de Haagse agenda zetten van het leefbaar en bereikbaar houden van krimpregio’s én het op de kaart zetten van Ooststellingwerf zijn behaald. De afgelopen weken is de pilot met alle samenwerkende partijen geëvalueerd. We hebben veel geleerd van dit project, waar andere pilots in Noord-Nederland de komende jaren voordeel bij hebben.

Conclusies van de pilot
Voertuig Easymile EZ10

De voertuigen die in Appelscha reden zijn van het merk Easymile. De voertuigen reageren sterk op hun omgeving en kunnen nog niet goed onderscheid maken tussen verschillende obstakels. Hierdoor hebben de voertuigen in de praktijk, en zeker in een landelijke omgeving, meer ruimte nodig om een soepele rit te garanderen. De voertuigen remden en stopten altijd wanneer de situaties daarom vroegen.

Stewards en dienstregeling

De beperkte beschikbaarheid en betrokkenheid van de leverancier en de cultuur –en taalbarrière had een grote invloed op het verloop van de pilot en de regie daarvan. Het beperkte aantal opgeleide stewards en de beperkte dienstregeling waren daar een direct gevolg van.

Tracé

Het tracé leek theoretisch geschikt (breedte voertuig 1.98m t.o.v. breedte fietspad 2.70m-3.10m) maar de praktijk moest het voertuig zo’n 20cm uit de kant van het fietspad rijden. Redenen waren de virtuele breedte van het voertuig (sensitiviteit sensoren) en het zo inregelen van het voertuig dat het niet voor elk klein obstakel stopt. Belangrijke gegevens waar gemeente en RDW niet bekend mee waren. Ook in de risicoanalyse van de leverancier werd dit beeld niet geschetst. Er is hier dus geen rekening mee gehouden.

Ervaringen passagiers

De reacties van de passagiers waren merendeel positief. Het publiek was divers in leeftijd en woonplaats. Velen zagen toekomstige mogelijkheden, mits de snelheid omhoog kan. Ook voor Ooststellingwerf liggen er volgens passagiers genoeg mogelijkheden voor zelfrijdend vervoer. Het gevoel van veiligheid tijdens de rit was hoog en passagiers gaven aan ook zonder aanwezigheid van een steward gebruik te maken van het voertuig. Een groot deel van de ondervraagden geeft aan zelfrijdend vervoer als alternatief vervoer van en naar voorzieningen daadwerkelijk te gaan gebruiken en hebben daar ook een kleine vergoeding voor over.

Ervaringen gebruikers fietspad

Gebruikers van het fietspad hadden vooral kritiek op de keuze van het tracé. Het was te krap, waardoor de voertuigen een last zijn. Men vindt dat de voertuigen niet op het fietspad thuishoren. Ook de snelheid moet omhoog. Zeker als het een alternatief vervoersmiddel moet worden. Voor deze pilot werd de snelheid wel als veilig ervaren.

Ervaringen omwonenden

Door de lage opkomst tijdens de evaluatiebijeenkomst kan weinig gezegd worden over de algemene beleving van de pilot door omwonenden. De bewoners die er waren, waren positief kritisch. Zij zagen de nut en noodzaak en een toekomst. Ook door hun werd het tracé als verbeterpunt genoemd.

Interactie andere weggebruikers

Gebruikers van het fietspad moesten wennen aan de zelfrijdende voertuigen. Naarmate de pilot langer liep gingen gebruikers van het tracé makkelijker met de voertuigen om. De inzet van verkeersregelaars om medeweggebruikers te informeren had effect en leverde bovendien meer begrip op. Zij waren daarmee belangrijker dan de bebording.

Noordelijke samenwerking

In september tekenden de gemeente Ooststellingwerf en de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen een intentieverklaring om van Noord-Nederland dé pilotregio voor zelfrijdend vervoer te maken. De drie noordelijke provincies zien zelfrijdende bussen als een manier om de bereikbaarheid en leefbaarheid in de krimpregio's te behouden en verbeteren. In de komende jaren gaan elders in Noord-Nederland ook zelfrijdende voertuigen rijden.


 

Contact

Openingstijden


Gemeentehuis Ooststellingwerf
't Oost 11
8431 LE Oosterwolde

Telefonisch contact met de gemeente via 14 051614 0516 (geen netnummer)

Buitenland: 0031 516 566 222

gemeente@ooststellingwerf.nl

WhatsApp: 06 83044545

Het is niet mogelijk om naar het WhatsApp-nummer te bellen of een sms te sturen.

Tip voor de website


 

Snel naar