Stand van zaken Gemeentelijk Gegevensknooppunt / VECOZO

Stand van zaken Gemeentelijk Gegevensknooppunt / VECOZO

Start factureren via GGk / VECOZO

Het is zover. Met ingang van periode 1 – 2017 (= vanaf 2 januari 2017) starten de 3 OWO-gemeenten met de ontvangst van facturen via het GGk / VECOZO. Voor zorg geleverd vanaf periode 1 – 2017 staat de ‘oude’ wijze van factureren niet meer open.

Let op! Dit geldt voorlopig alleen voor de volgende zorgvormen:

  • Begeleiding
  • Dagbesteding
  • Vervoersdiensten (naar dagbesteding)
  • Persoonlijke verzorging
  • Kortdurend verblijf (logeren)

Het factureren van Hulp bij het huishouden gaat eerst nog door op de ‘oude’ wijze. Een actuele declaratiebijlage treft u aan op de pagina facturen 

Hoe werkt het factureren via GGk / VECOZO?

Zie hiervoor de pagina Facturen

Moet ik factureren via GGk / VECOZO?

Ja, in de overeenkomst die u met de gemeente hebt afgesloten is deelname aan GGk/VECOZO verplicht gesteld.

(Deelovereenkomst inkoop Wmo-ondersteuning en Jeugdhulp, Bijlage 2, artikel 5.5)

Zorg geleverd in 2016

Zorg die u hebt geleverd in 2016 factureert u nog op de ‘oude’ wijze. Zie hiervoor de pagina Facturen. 

Bent u al klaar om te werken met het GGk / VECOZO?

In de leaflets “In 6 stappen registreren bij VECOZO” en “Berichtenuitwisseling VECOZO wmo-jw” vindt u informatie over het werken via VECOZO.

Ook vindt u informatie onder deze link: https://www.vecozo.nl/Diensten/Administratieve-zaken/Wmo-en-Jeugdwet-voor-zorgaanbieders/

Informatiebijeenkomst VECOZO (28 september 2016)

VECOZO is voor zorgaanbieders de ingang om met gemeenten te communiceren via het Gemeentelijk Gegevensknooppunt.

Tijdens de bijeenkomst heeft de heer F. Ooms, productmanager VECOZO een presentatie gegeven.

De volgende onderwerpen zijn aan de orde geweest:

  • de berichtenconverter waarmee u WMO en JW berichten kunt aanmaken
  • de wijze waarop u een overeenkomst kunt aangaan met VECOZO t.b.v. het berichtenverkeer en de werkwijze.

De presentatie vindt u onder deze link: presentatie voor zorgaanbieders.


 

Contact

Openingstijden


Gemeentehuis Ooststellingwerf
't Oost 11
8431 LE Oosterwolde

Telefonisch contact met de gemeente via 14 051614 0516 (geen netnummer)

Buitenland: 0031 516 566 222

gemeente@ooststellingwerf.nl

WhatsApp: 06 83044545

Het is niet mogelijk om naar het WhatsApp-nummer te bellen of een sms te sturen.

Tip voor de website


 

Snel naar