Van 15 t/m 21 november is het de Week tegen Kindermishandeling. Zo’n 3% van de kinderen in Nederland groeit op in een onveilige gezinssituatie. Kindermishandeling is een complex en hardnekkig probleem. Dat veel verschillende gezichten kent. Dat weet ook Jan van Hagen. Hij werkt al zes jaar bij het Gebiedsteam van de gemeente Ooststellingwerf waar hij het jeugdteam ondersteunt en begeleidt. “Het algemene beeld van kindermishandeling is dat kinderen thuis geslagen worden. Naast dat dit helaas ook voorkomt, komt kindermishandeling voor in veel verschillende vormen. Vormen waarvan je soms niet eens door hebt dat het om mishandeling gaat. En vaak is het dichterbij dan je denkt”, vertelt Jan. 

Psychische mishandeling

Naast fysieke mishandeling, is ook psychische mishandeling een vorm van kindermishandeling “Denk hierbij aan verbaal geweld of het veelvuldig pesten van een kind door een ouder. Maar ook als er thuis veel ruzie gemaakt wordt en het kind hier getuige van is, is dit mogelijk schadelijk voor een kind. Door het hoge aantal scheidingen per jaar, zie je helaas dit laatste steeds meer gebeuren. Als je ouders scheiden, is dit op zichzelf natuurlijk al een heftige gebeurtenis is in het leven van een kind. Laat staan wanneer dit gepaard gaat met veel ruzie en non-verbaal geweld”, aldus Jan. De gevolgen van kindermishandeling zijn groot voor een kind. Zo kunnen ze er naast emotioneel leed ook psychische gevolgen zoals depressie of angststoornissen ervaren. Ze kunnen later moeite hebben met het vormen van relaties en het risico is groter dat ze zelf als ouder minder goed in staat zijn om hun kinderen op te voeden.

Gebiedsteam

Het Gebiedsteam van de gemeente Ooststellingwerf heeft een speciaal jeugdteam dat zich bezig houdt met kinderen en jongeren en hun ouders in de gemeente. Van problemen op school tot het in gevaar komen van de ontwikkeling van kinderen door een onveilige thuissituatie. Alle jeugdmedewerkers zijn geregistreerd in het Kwaliteitsregister Jeugd. Gezinnen komen bij het Gebiedsteam terecht via verschillende wegen. “Soms bellen mensen ons rechtstreeks, of krijgen we een seintje van een school of huisarts. Per geval kijken we wat er aan de hand is en welke hulp er nodig is. Soms kunnen we zelf hulp bieden en soms verwijzen we door naar andere instanties. De veiligheid van het kind staat altijd centraal in deze afwegingen”, benadrukt Jan nogmaals. Het Gebiedsteam kan ook ambulante gezinsbehandelingen trajecten bieden. Dit is een speciale vorm van hulpverlenen die niet wordt gedaan vóór een gezin, maar mét een gezin. Het uitgangspunt is de eigen kracht van mensen bij het zoeken naar oplossingen voor problemen en de overtuiging dat mensen kunnen veranderen. Daarnaast zijn leden van het jeugdteam actief als praktijkondersteuner jeugd bij huisartsen en als schoolmaatschappelijk werker bij verschillende scholen in de gemeente.

Vraag hoe het gaat 

“Als gemeente willen we dat alle kinderen goed en gezond opgroeien. In een veilige thuissituatie. Daar heeft elk kind recht op. Het raakt me dan ook bijzonder dat ook in onze gemeente niet alle kinderen veilig kunnen opgroeien vanwege kindermishandeling en huiselijk geweld. We kunnen met elkaar een verschil maken voor een kind dat in de knel zit. Door naar elkaar om te kijken en elkaar te helpen. En ons bewust te zijn van de signalen van mishandeling, verwaarlozing of elke andere situatie waardoor de veiligheid van een kind in gevaar komt”, benadrukt wethouder Esther Verhagen. “Wat kan helpen, is te vragen hoe het gaat. Op een open en niet veroordelende manier. Je zult zien dat het voor mensen fijn kan zijn om even hun verhaal te doen en zo eerder om hulp durven vragen. Wees daarbij niet bang voor het antwoord. Soms zit je mis. En soms niet. Het stopt niet vanzelf”, vult Jan aan.

Stel je vraag

Heb jij vragen over de opvoeding van je kind(eren)? Of heb je een onderbuikgevoel dat je graag met iemand deelt? Neem dan vooral contact op met het Gebiedsteam. “Opvoeden is niet altijd even gemakkelijk. Er komen veel onzekerheden bij kijken. Ons jeugdteam kan met je mee denken en geeft graag advies”, aldus Jan. Je kunt het Gebiedsteam (anoniem) bellen via (0516) 820 100 (op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur) of stuur een e-mail naar info@gbtoost.nl

Iedereen kan bij zorgen over een kind (anoniem) advies vragen en melden bij Veilig Thuis (0800-2000, gratis en 24/7 bereikbaar). Kinderen en jongeren kunnen ook om raad vragen bij de Kindertelefoon (0800-0432 en via de chat, elke dag van 11.00 tot 21.00 uur).