Een keukentafelgesprek is altijd gratis. Er wordt samen gezocht naar een passende oplossing in uw directe omgeving. Kan hier geen oplossing gevonden worden? Dan bekijken we of een voorziening vanuit de Wmo, de Jeugdwet of de Participatiewet een oplossing kan bieden. Deze voorziening kan zowel in ZIN als in een PGB ingezet worden.