Een keukentafelgesprek is altijd gratis. Er wordt samen gezocht naar een passende oplossing in uw directe omgeving. Kan hier geen oplossing gevonden worden? Dan bekijken we of een voorziening vanuit de Wmo, de Jeugdwet of de Participatiewet een oplossing kan bieden. Deze voorziening kan zowel in ZIN als in een PGB ingezet worden.

Komt de hulp via de Wmo?

De eigen bijdrage voor de Wmo is in 2020 maximaal € 19,00 per maand. Bent u getrouwd of heeft u een partner? En heeft minimaal één van u de AOW-leeftijd nog niet bereikt? Dan hoeft u in 2020 geen eigen bijdrage te betalen voor hulp en ondersteuning vanuit de Wmo

Voor beschermd wonen gelden andere regels. Hier leest u meer over op de website van het CAK.

Wanneer krijg ik een PGB of een ZIN?

Dit hangt af van de zorg die nodig is en uw situatie. U leest hier meer over op de website van de Rijksoverheid. Ook via de Vraagwijzer vindt u meer informatie.

Heeft u gevonden wat u zocht?