Deze doe-agenda richt zich op jonge inwoners van -9 maanden tot 23 jaar die kwetsbaar zijn en/of waar al vraagstukken spelen. Onze gemeente heeft relatief veel jonge inwoners met geestelijke en maatschappelijke problemen. Dit is onder andere te verklaren doordat we in vergelijking met veel andere gemeentes veel inwoners hebben met lagere inkomens en lagere opleidingen. Dit is een groep die – ook landelijk gezien – gemiddeld kwetsbaarder is.

Er is speciale aandacht voor ‘jezelf mogen zijn’, omdat dit nog steeds niet vanzelfsprekend is en bij jonge inwoners eenzaamheid en stress op kan leveren. 

Bekijk hier de infographic met daarin de hoogtepunten van de doe-agenda Kwetsbare jonge inwoners.  

Deze doe-agenda is gemaakt in samenwerking met ouders, jongeren, ervaringsdeskundigen op het gebied van kindermishandeling en huiselijk geweld, kinderopvangorganisaties, basisscholen en middelbare scholen, Scala welzijn, GGD Fryslân, huisartsen, diverse zorgaanbieders, kraamzorgaanbieders en  verloskundigepraktijken, gebiedsteam en de Adviesraad Sociaal Domein.

Je bekijkt de gehele doe-agenda hier: Kwetsbare jonge inwoners