De buitenbeelden van de Hein Maderkunstroute blijven nog vijf jaar langer in Ooststellingwerf. Dit werd definitief toen wethouder Fimke Hijlkema op maandag 25 november de overeenkomst ondertekende met de familie Mader. De binnenbeelden gaan wel terug naar de Stichting Beheer Collectie Hein Mader.  De kunstroute verandert dus wel. De beelden van kunstenaar Hein Mader staan al sinds april 2016 in Ooststellingwerf. 

Twee routes

De twee Hein Mader Kunstroutes door Ooststellingwerf, blijven nog 5 jaar bestaan. Maar  wel in een iets andere vorm. Het Hein Mader Kunstrouteboek wordt in 2020 aangepast met de route langs de buitenbeelden. Het routeboek is en blijft gratis verkrijgbaar bij de TIP in Appelscha, het startpunt van beide routes.

Culturele toevoeging

Wethouder Fimke Hijlkema is blij dat de route de komende 5 jaren blijft bestaan in de gemeente: “De Mader Kunstroute is een echte toevoeging voor Ooststellingwerf. Voor onze kunst en cultuur en voor onze recreatie en toerisme. Door de variatie van grote en kleine beelden, is de diversiteit van de kunstroute enorm. Ook door het gebruik van verschillende materialen, brengen de beelden extra variatie aan in de natuur”. De route bestaat vanaf volgend jaar uit 20 buitenbeelden. Vanuit de Bosbergtoren is zelfs een groot aantal beelden te zien. 

Stichting Hein Mader; de binnenbeelden

“Wij zijn heel blij met de gesloten overeenkomst” aldus Sonja en Johan Mader. “De buitenbeelden hebben allemaal een prachtige plek gevonden in Ooststellingwerf.” De binnenbeelden vallen straks niet meer onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. “Voor de binnenbeelden gaan we de komende tijd kijken hoe we die voor de inwoners en bezoekers van de gemeente kunnen blijven behouden.”

Mader

Hein Mader werd in 1925 in Oostenrijk geboren en overleed op 86-jarige leeftijd in 2011. Hij bracht het laatste deel van zijn leven, een essentieel deel van zijn professionele carrière, door in Friesland. Hij wilde graag dat de beelden in Friesland bleven. Zijn werk bevat monumentaal werk in hout, in verschillende soorten steen en diverse soorten staal. Een enorme variëteit met geweldige cohesie, met onderwerpen als de zon, de wind en balans. De beelden zijn ondergebracht in Stichting Beheer Collectie Hein Mader. Deze stichting wordt bestuurd door de kinderen van Hein Mader.