Burgemeester en wethouders van de gemeente Ooststellingwerf maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 21 mei 2019 de Eerste wijziging van de Legesverordening 2019 heeft vastgesteld met ingang van de tweede dag na de bekendmaking in het elektronisch gemeenteblad.