Burgemeester en wethouders van de gemeente Ooststellingwerf maken bekend dat zij de volgende bevoegdheden heeft gemandateerd aan de ambtenaar belast met de uitvoering van de Wet Kinderopvang:

  1. Het beslissen op een aanvraag tot exploitatie van een kindercentrum of gastouderbureau
  2. Het besluiten tot wijzigen van gegevens van een kindercentrum of gastouderbureau in het landelijk register kinderopvang
  3. Het geven van een waarschuwing aan een kindercentrum of gastouderbureau na een negatief advies van de GGD

Dit besluit ligt ter inzage op het gemeentehuis van 4 juni 2019 tot 18 juni 2019. Ieder kan op verzoek, tegen betaling, een afschrift krijgen van dit besluit.