Als je mantelzorger bent, sta je er niet alleen voor. Via de gemeente en vele andere organisaties kun je allerlei hulp krijgen. Op deze pagina vind je een overzicht daarvan.

Wil je liever direct iemand spreken over hulp die je nodig hebt? Ons Gebiedsteam luistert, en geeft advies.

Neem contact op met het Gebiedsteam

Vergoeding voor mantelzorg

Mantelzorg is onbetaald. Maar je kunt wel verschillende vergoedingen krijgen:

Aanvullende zorgverzekering

Vanuit je aanvullende zorgverzekering (of die van degene waarvoor je zorgt) kun je misschien vergoedingen krijgen. Bijvoorbeeld voor vervangende mantelzorg (respijtzorg) of cursussen. Vraag hiernaar bij je verzekeraar.

Dubbele kinderbijslag

Zorg je thuis voor je kind, die intensieve zorg nodig heeft vanwege ziekte of een beperking? Dan heb je misschien recht op dubbele kinderbijslag. Deze vraag je aan bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB)(externe link)

Betaling uit een persoonsgebonden budget (pgb)

Heeft degene waarvoor je zorgt een pgb? Dan kun je daarmee zorg inkopen. Dit is wel erg ingewikkeld, omdat je het verplicht in een zorgovereenkomst(externe link) moet vastleggen. Daaruit moet bijvoorbeeld blijken dat de zorgvrager in staat is om een pgb te beheren.

Informatie, kennis en tips voor mantelzorgers

Er zijn vele websites waar je enorm veel kunt vinden:

Cursussen voor mantelzorgers

Verschillende organisaties bieden cursussen voor mantelzorgers. Daarin leer je bijvoorbeeld:

  • Welke zorg je naaste nodig heeft en hoe je die geeft
  • Wat jouw rol als mantelzorger precies is
  • Hoe je balans houdt in je leven als mantelzorger

Daarna kun je beter inschatten wat je wel en niet kunt. En kun je dat ook duidelijker aangeven. Zodat je ook eerder om hulp vraagt als dat nodig is. Zodat je niet overbelast raakt.

Wil je meer informatie over deze cursussen? Zoek contact met het Gebiedsteam.

Activiteiten (uitjes) voor mantelzorgers

Als gemeente organiseren we ieder jaar respijtweekenden voor mantelzorgers. 

Zoek je iemand die de zorg tijdelijk overneemt?

Vraag het altijd eerst aan familie, vrienden en kennissen. Lukt het op die manier niet? Misschien kom je in aanmerking voor ‘respijtzorg’.

Bij respijtzorg neemt een vrijwilliger óf zorgprofessional de zorg tijdelijk van je over. 

Zo vind je iemand om de zorg van je over te nemen:

Je kunt hiervoor ook hulp vragen aan het Gebiedsteam.