Wat is de oplossing voor het zwerfafval dat in de Opsterlandse Compagnonsvaart belandt? Tweedejaars leerlingen van het Stellingwerf College hebben zich de afgelopen acht weken over dit vraagstuk gebogen. Vandaag werden in het Biosintrum de resultaten aan de gemeente Ooststellingwerf gepresenteerd. Van (filter)sluizen en gedragstechnieken tot zeer creatieve prullenbakken, de leerlingen zien volop mogelijkheden.