Voor veranderingen of onderhoud aan een monument heeft u vaak een vergunning nodig. Op deze pagina leest u wanneer wel, en wanneer niet. En welke vergunning u in welke gevallen nodig heeft. Een lijst met monumenten binnen de gemeente Ooststellingwerf vindt u hier

 

Wél vergunning nodig

Rijksmonument (gebouwd), gemeentelijk monument of provinciaal monument (gebouwd en archeologisch): u heeft een omgevingsvergunning nodig voor de volgende werkzaamheden:

 • Slopen, verstoren, verplaatsen of wijzigen van (een deel) van het monument
 • Herstellen of (laten) gebruiken van het monument waardoor het wordt ontsierd of in gevaar wordt gebracht

Gaat het om een archeologisch rijksmonument? Dan heeft u voor bovenstaande werkzaamheden een archeologische omgevingsvergunning nodig.

Géén vergunning nodig

Rijksmonument: géén vergunning nodig voor normaal onderhoud.

Rijksmonument, gemeentelijk monument en provinciaal monument: géén vergunning nodig als de monumentale waarde niet lager wordt door de werkzaamheden. Bijvoorbeeld bij:

 • Opschuren en schilderen in dezelfde kleur
 • Vervangen van kapotte ruiten
 • Opstoppen van rieten daken
 • Vervangen van dakpannen

Instandhoudingssubsidie rijksmonumenten in 2019 aanvragen

De aanvraagperiode voor de instandhoudingssubsidie is voor 2019 gesloten. 

Voor rijksmonumenten die niet bestemd zijn voor bewoning, kunnen eigenaren van 1 februari tot en met 31 maart 2019 instandhoudingssubsidie aanvragen voor de periode 2020 - 2025. Kijk op de website van Monumenten voor meer informatie hierover.

 

Vergunning aanvragen

Overleg met de gemeente

Overleg met ons, vóórdat u een vergunning aanvraagt. Geef aan wat u wilt doen. Wij kunnen dan direct zeggen of dat mogelijk is. En of u dus een vergunning kunt krijgen.

Neem contact op met Ruben Roemeling: r.roemeling@ooststellingwerf.nl 

Benodigde gegevens en documenten

Wanneer u een omgevingsvergunning aanvraagt, heeft u de volgende gegevens en documenten nodig:

 • Situatietekeningen (schaal 1:1000)
 • Plattegrond van iedere bouwlaag met maten en de bestemming van de ruimte (schaal 1:100)
 • Alle gevelaanzichten en relevante doorsneden (schaal 1:100)
 • Werkbeschrijving van de bestaande en nieuwe situatie
 • Detailbeschrijving van het monument waaraan de werkzaamheden uitgevoerd worden

Omgevingsvergunning via Omgevingsloket Online

Op Omgevingsloket Online kunt u digitaal een vergunning aanvragen. Daarvoor heeft u uw DigiD nodig. U kunt het formulier ook downloaden en uitprinten.

Bedrijven kunnen de aanvraag alleen digitaal doen. Hiervoor heeft u eHerkenning nodig.

Aanvragen omgevingsvergunning gemeentelijk of provinciaal monument

 • Vul het aanvraagformulier volledig in.
 • Stuur het aanvraagformulier met de gevraagde documenten naar de gemeente.
 • U krijgt een ontvangstbevestiging.
 • U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de vergunning krijgt. Deze termijn kunnen we met 6 weken verlengen. Beslissen we niet binnen de termijn? Dan krijgt u automatisch de vergunning (van rechtswege).

Aanvragen omgevingsvergunning rijksmonument

 • Vul het aanvraagformulier volledig in.
 • Stuur het formulier met de gevraagde documenten naar de gemeente.
 • U krijgt een ontvangstbevestiging.
 • Wij maken een ontwerpbesluit over uw aanvraag. Iedereen kan binnen 6 weken zijn of haar mening (zienswijze) hierover geven. Bent u het niet eens met het ontwerpbesluit? Geef dan in uw zienswijze aan waarom.
 • U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de vergunning krijgt. Deze termijn kunnen we met 6 weken verlengen.

Aanvragen archeologische monumentenvergunning

 • U vraagt de vergunning aan bij de gemeente.
 • De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed maakt een ontwerpbesluit over uw aanvraag. Iedereen kan binnen 6 weken zijn of haar mening (zienswijze) hierover geven. Bent u het niet eens met het ontwerpbesluit? Geef dan in uw zienswijze aan waarom.
 • U ontvangt vanzelf bericht of u de vergunning krijgt.
 • Bent u het niet eens met het besluit, dan kunt u - als u een zienswijze hebt ingediend - beroep indienen bij de rechtbank.

 

   

  Monumentenambassadeurs

  In het belang van een goede organisatie van de gemeentelijke monumentendagen, maar ook om in de rest van het jaar aandacht te hebben voor de monumenten in onze gemeente en dit  uit te dragen, heeft de gemeente een aantal inwoners bereid gevonden om actief mee te denken en te praten over onze monumenten en de historische waarde daarvan voor ons allemaal. Zij gaan dat doen als monumentenambassadeurs die vooral plaatselijk actief zijn. De ambassadeurs zijn niet alleen aanspreekpunt en adviseur voor de Gemeente, maar ook een klankbord  en vraagbaak voor met name bewoners in hun directe omgeving.

  Voelt u er ook iets voor om betrokken te zijn bij wat er leeft in en rondom de monumenten in de gemeente Ooststellingwerf in zijn algemeenheid en in uw directe omgeving in het bijzonder? Of heeft u waardevolle kennis over monumenten in uw omgeving? Neem dan eens contact op met één van onze nieuwe monumentenambassadeurs.

  De monumentenambassadeurs van de gemeente Ooststellingwerf zijn:

  • Aad Oudshoorn, Horstlaan 5, 8424 PT Elsloo, 0561 850870
  • Johan Hoeksma, Vaart N.Z. 18, 8426 AN Appelscha, tel 06 10964937
  • Anneke Hageman, ’t Oost 1, 8431 LE Oosterwolde. tel 06 54303694

  Monumentenschildjes

  U kunt kosteloos een monumenten schildje aanvragen. Dit kan een schildje zijn voor uw rijks- of gemeentelijk monument. De schildjes zijn in twee formaten beschikbaar. Voor kleine en middelgrote woningen krijgt u een schildje van 5 x 7 cm. Voor grotere woningen en bedrijfspanden is een schildje van 10 x 15 cm beschikbaar.

  Heeft u vragen of interesse in een schildje? U kunt dan contact opnemen door het sturen van een email naar r.roemeling@ooststellingwerf.nl.