Maatschappelijke organisaties in de gemeente Ooststellingwerf kunnen in grote financiële problemen komen doordat zij in 2022 meer moesten betalen voor energie. Zij kunnen met terugwerkende kracht subsidie aanvragen uit het noodfonds voor hun energiekosten over het jaar 2022. Aanvragen kan tot en met februari 2023.

Aanvragen

Wat moet u weten?

  • De regeling is bedoel voor een maatschappelijke organisatie. Hieronder verstaan we  verenigingen, stichtingen, clubs of werkgroepen zonder winstoogmerk.
  • Zowel organisaties met een eigen accommodatie als organisaties die een accommodatie huren van anderen kunnen in aanmerking komen.
  • De subsidie is voor het kalenderjaar 2022.
  • De subsidie-aanvraag moet uiterlijk 28 februari 2023 zijn ingediend.
  • De subsidie is bedoeld om uw organisatie te helpen uw extra energiekosten over 2022 te betalen.
  • U kunt per organisatie maximaal € 10.000 subsidie aanvragen.
  • Voor de energiekosten 2023 komt er waarschijnlijk ook een regeling. Deze is er nu nog niet omdat het Rijk nog met verschillende regelingen bezig is. U kunt dus nog geen aanvraag indienen voor de energiekosten in 2023. Zodra er meer bekend wordt, leest u de informatie op onze website.

Voorwaarden

  • U kunt bewijzen dat u in 2022 hogere energieprijzen en energielasten had dan in 2019.
  • Subsidie is mogelijk voor de leveringskosten (de kosten per kWh voor elektra en per m3 gas). Vaste netbeheerkosten, aansluitingskosten en/of overheidsheffingen voor energie komen niet in aanmerking voor subsidie.
  • De subsidie kan worden geweigerd als u gebruik kan of had kunnen maken van een landelijke of provinciale regeling met een vergelijkbaar doel als deze subsidieregeling.

Vragen

Neem dan contact op met energie@ooststellingwerf.nl of via 14 0516.