Het tijdelijke noodfonds is voor inwoners die door hun hoge kosten en prijzen dringende geldproblemen of (meer) schulden krijgen. Denk bijvoorbeeld aan een (dreigende) huisuitzetting, (dreigende) beslaglegging, of afsluiting van gas, water en licht.

Je kan voor het tijdelijke noodfonds een afspraak maken met de budgetadviseur van het gebiedsteam. Bel voor een afspraak 0516 - 820100 (op werkdagen van 09.00 - 17.00 uur) of mail naar GBT@ooststellingwerf.nl. Het tijdelijke noodfonds is er tot 31 december 2023.

Wat moet u weten?

 • Het noodfonds is een laatste redmiddel. Eerst wordt met u bekeken of u energie kunt besparen. En of u alle andere mogelijke hulp al gebruikt.
 • Het noodfonds is bedoeld voor een korte periode, voor extra hulp aan inwoners tijdens de wintermaanden. Het fonds is voor inwoners die door hun hoge energiekosten direct financiële problemen of (meer) schulden krijgen.
 • Iedereen kan zich melden, hoeveel inkomen u heeft maakt niet uit. Voor elke inwoner kijken we wat de beste hulp is bij de persoonlijke situatie.

Voorwaarden

 • U bent inwoner van de gemeente Ooststellingwerf.
 • U bent 18 jaar of ouder.
 • Het saldo op uw bankrekeningen en die van uw huisgenoten is niet genoeg om acute financiële problemen te voorkomen.
 • U werkt mee aan het maken van een overzicht van uw financiële situatie.
 • Een van de volgende punten geldt voor u:
  • U kunt geen gebruik maken van landelijke of andere gemeentelijke vergoedingen/hulp.
  • U gebruikt landelijke of andere gemeentelijke vergoedingen/hulp. Maar u bent hier niet genoeg mee geholpen.
 • Uw aanvraag kan geweigerd worden als de acute financiële problemen zijn veroorzaakt door verwijtbaar handelen of nalaten door uzelf. 
 • Uw aanvraag moet uiterlijk 31 december 2023 zijn ingediend.

Vragen?

Neem dan contact op via GBT@ooststellingwerf.nl. of bel 0516 - 820100 (op werkdagen van 09.00 - 17.00 uur).