De Omgevingsvergunning en verklaring van geen bedenkingen ‘uitbreiding Camperplaats Appelscha’ liggen vanaf 13 oktober 2021 tot en met 23 november 2021 ter inzage. De omgevingsvergunning heeft besluitnummer OV-2020-6546.

U kunt de omgevingsvergunning en verklaring van geen bedenkingen (planidentificatienummer: NL.IMRO.0085.OVCamperAppelscha-VG01) inzien. Tijdens de openingstijden van het gemeentehuis of via www.ruimtelijkeplannen.nl. Tijdens de inzagetermijn kunt u een beroepschrift indienen bij de afdeling bestuursrecht van Rechtbank Noord-Nederland (Postbus 150, 9700 AD Groningen).

Let op: dit is geen officiële bekendmaking. U vindt de officiële bekendmaking in het gemeenteblad via www.officielebekendmakingen.nl.