Het kabinet heeft besloten om vanwege het coronavirus economische maatregelen te nemen. De overheid helpt ondernemers die getroffen zijn door de coronacrisis. Er zijn meerdere regelingen waar ondernemers (ZZP of MKB) gebruik van kunnen maken. Daarnaast treffen de gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland (OWO) extra maatregelen om door de coronacrisis getroffen ondernemers te helpen. Het gaat hierbij om maatregelen voor gemeentelijke belastingen en heffingen. Dit zijn maatregelen bovenop die van de regering.

Lees op deze pagina meer informatie over de (extra) regelingen voor ondernemers.