Het kabinet heeft vanwege het coronavirus besloten de scholen en de kinderopvang in ieder geval tot 6 april 2020 te sluiten. Voor kinderen waarvan tenminste één ouder in een vitale beroepsgroep werkt, en die op geen enkele andere wijze opvang kan regelen, moet opvang beschikbaar blijven. In goed overleg met de schoolbesturen (‘Comprix’ en ‘De Tjongerwerven’), de kinderopvangorganisaties (‘Voor Dag en Dou’, ‘Flexkidz’, ‘Welkom Kind’ en ‘Kidscasa kinderopvang’), gastouderbureaus (‘Welkom Kind’ en ‘Voor Dag en Dou’) en peuterspeelgroepen (Scala) zijn afspraken gemaakt voor de opvang van deze kinderen. Hoe gaat dit in zijn werk?

 1. Het onderwijs vangt de kinderen op onder schooltijd.
 2. De voorschoolse en de buitenschoolse opvang wordt georganiseerd door de kinderopvangorganisaties.
 3. Kinderen die opgevangen worden bij een gastouder, worden nog steeds opgevangen bij de eigen gastouder. Wanneer dit bijvoorbeeld door ziekte niet mogelijk is dan wordt met het gastouderbureau direct contact gezocht voor vervanging.
 4. Ouders die voor de kinderen al opvang afnemen van ‘Voor Dag en Dou’ worden opgevangen op de locatie ‘Villa Fonkel’ van ‘Voor Dag en Dou’ in Oosterwolde. Indien eigen vervoer naar de locatie in Oosterwolde niet mogelijk is, organiseert ‘Voor Dag en Dou’ het vervoer naar ‘Villa Fonkel’.
 5. Kinderen die al opvang afnemen van ‘Flexkidz’ worden opgevangen op de locatie in Appelscha, Oosterwolde of Waskemeer, afhankelijk van waar behoefte is. Het vervoer wordt geregeld.
 6. Kinderen die opvang afnemen van ‘Kidscasa kinderopvang’ in Haulerwijk worden opgevangen op deze locatie.
 7. Kinderen die al opvang afnemen van ‘Welkom Kind’ Oldeberkoop worden opgevangen op deze locatie.
 8. Kinderen die gebruik maken van één van de peuterspeelgroepen van Scala worden opgevangen bij een van deze vier kinderopvanglocaties.
 9. Ouders van kinderen die normaal gesproken geen opvang afnemen, maar dat in deze situatie nu wel nodig hebben, worden onder schooltijd opgevangen op de school. Voor het gebruik van de voorschoolse en buitenschoolse opvang op de locatie van de kinderopvang zoals hierboven beschreven.

Bedankt!

De scholen en kinderopvangorganisaties leveren een ontzettend grote inspanning om kinderen van ouders met een vitaal beroep op te vangen. We willen hen daarvoor hartelijk danken!

Bekijk hier de lijst met vitale beroepsgroepen

Veel gestelde vragen over kosten

Kosten Noodhulp

Ik werk in een cruciale beroepsgroep waardoor mijn kind naar de kinderopvang blijft gaan. Moet ik daar kosten voor maken? 

Nee:

 • Hieraan zijn geen extra kosten verbonden. U hoeft geen (nieuwe) aanvraag te doen of wijzigingen door te geven (bijvoorbeeld omdat u extra uren afneemt).
 • Indien u in een cruciaal beroep werkt, hebben wij u op dit moment hard nodig.
 • Indien u al kinderopvangtoeslag ontving, hoeft u niets te wijzigen. Wij vragen u uw normale factuur te blijven betalen. Daar komen bij gebruik van kinderopvang omdat u in een cruciaal beroep werkt geen extra kosten bij.
 • Indien u normaliter geen kinderopvang gebruikt, maar u dat nu wel nodig heeft omdat u in een cruciaal beroep werkt, hoeft u geen kinderopvangtoeslag aan te vragen. U maakt geen kosten voor het gebruik van deze kinderopvang.  U dient hiervoor wel het registratieformulier in te vullen die door de kinderopvangorganisaties, gastouderbureaus en peuterspeelgroepen wordt gehanteerd. 

Doorbetalen reguliere kosten opvang

Mijn kind blijft vanaf 16 maart verplicht thuis, moet ik wel blijven betalen voor opvang?

Ja:

 • Betaal de gehele factuur voor opvang zoals u dat altijd doet. De meeste kinderopvangorganisaties factureren vooraf, dat betekent dat u waarschijnlijk uw factuur voor de maand maart al betaald heeft. Ook voor de maand april vragen wij u de factuur te blijven betalen.
 • Pas niets aan bij de Belastingdienst voor uw kinderopvangtoeslag, zo houdt u uw recht op kinderopvangtoeslag en wordt deze doorbetaald.
 • U hoeft dus in principe geen wijzigingen door te geven of uw kinderopvang stop te zetten, tenzij bijvoorbeeld uw inkomen wijzigt. Geef dit dan wel door aan de Belastingdienst.
 • Dit geldt ook voor ouders die gebruik maken van gastouderopvang: betaal de gehele factuur voor opvang zoals u dat altijd doet. U hoeft niets aan te passen bij de Belastingdienst voor uw kinderopvangtoeslag om uw recht te behouden. Deze wordt doorbetaald.
 • U behoudt dan ook uw plek op de kinderopvang wanneer deze weer regulier opengaat.
 • Een deel van de kosten die u maakt voor kinderopvang bestaat uit een eigen bijdrage. Ook deze eigen bijdrage voldoet u aan de kinderopvangorganisatie.
 • We begrijpen dat dit in deze tijden onzekerheid voor u kan opleveren. We krijgen hier ook veel vragen over. We kijken op dit moment naar manieren om dit achteraf te repareren en zullen hier zo snel mogelijk over communiceren.   

Betalen eigen bijdrage voortzetten

Moet ik mijn eigen bijdrage blijven betalen aan de kinderopvang?

Ja:

 • Betaal de gehele factuur voor opvang zoals u dat altijd doet.
 • Dan behoudt u uw recht op kinderopvangtoeslag en wordt deze doorbetaald.
 • Een deel van de kosten die u maakt voor de kinderopvangorganisatie bestaat uit een eigen bijdrage. Ook deze eigen bijdrage voldoet u aan de kinderopvangorganisatie.
 • We begrijpen dat dit in deze tijden onzekerheid voor u kan opleveren. We krijgen hier ook veel vragen over. We kijken op dit moment naar manieren om dit achteraf te repareren en zullen hier zo snel mogelijk over communiceren.

Noodopvang (nacht- en weekend) voor kinderen van ouders werkzaam in de vitale beroepen

In onderstaande tabel de (contact)gegevens van locatie en aanspreekpunt. De kinderopvangorganisaties Welkom Kind en Voor Dag en Dou kiezen ervoor om de kinderen voor deze noodopvang onder te brengen bij gastouders.

Flexkidz:  

Arianne Kortleve is contactpersoon voor de noodopvang tel: 06-20307411.

Vangt op in Oosterwolde of Appelscha afhankelijk waar het nodig is.

      Locatie Appelscha: Van Emstweg 30, 8426 BV  Appelscha

      Locatie Oosterwolde: Venekoterweg 56, 8431 HH  Oosterwolde

Dit betreft kinderen die nu ook al bij haar worden opgevangen.

Kinderen die normaal geen gebruik maken van de kinderopvang worden door Arianne verwezen naar één van de beide Gastouderbureaus (GOB).

Welkom Kind:              

Lisanne Vugteveen is aanspreekpunt van het GOB Welkom Kind tel: 06-36199264

24-uursopvang gaat via Lisanne, op dit moment wordt er een lijst van gastouders opgesteld die bereid zijn om deze opvang op zich te nemen

     Binnen kantoortijden bereikbaar op nummer: 0516-850338

     Buiten kantoortijden bereikbaar op nummer: 06-36199264

Voor dag en Dou:

Douwine ten Wolde gaat de kinderen die 24-uursopvang nodig hebben opvangen via het GOB Voor dag en Dou.

      GOB Voor dag en Dou tel: 06-39087657.

GOB Voor dag en Dou heeft een aantal gastouders die ook

      24-uursopvang willen bieden.