Burgemeester en wethouders maken bekend zij het voornemen hebben een omgevingsvergunning als in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) te verlenen voor de aanleg en/of bouw en het gebruik van het Zonnepark Duistereweg Oosterwolde bij Oosterwolde voor een periode van 30 jaar op de percelen kadastraal bekend als: gemeente Oosterwolde sectie D, nummer 362, 1326, 1328, 1329, 2042, 2043, 2044, 2045, 2120. De omgevingsvergunning heeft besluitnummer OV-2019-3762.