De ontwerp omgevingsvergunning voor de productie met elektrolyse en opslag van waterstofgas op het Ecomunitypark te Oosterwolde ligt vanaf 12 juli 2021 voor zes weken ter inzage.

U kunt het ontwerpbestemmingsplan inzien tijdens de openingstijden van het gemeentehuis of via www.ruimtelijkeplannen.nl. Tijdens de inzagetermijn kunt u een zienswijze indienen.

Let op: dit is geen officiële bekendmaking. U vindt de officiële bekendmaking via www.officielebekendmakingen.nl.