Het ontwerpbestemmingsplan Dorpsstraat 29-31 Haule ligt vanaf woensdag 30 juni 2021 tot en met dinsdag 10 augustus 2021  ter inzage.

U kunt het ontwerpbestemmingsplan (planidentificatienummer: NL.IMRO.0085.BPDorpsstraat2931-ON01)  inzien tijdens de openingstijden van het gemeentehuis of via www.ruimtelijkeplannen.nl. Tijdens de inzagetermijn kunt u een zienswijze indienen.

Let op: dit is geen officiële bekendmaking. U vindt de officiële bekendmaking in het gemeenteblad via www.officielebekendmakingen.nl.