Burgemeester en wethouders maken bekend dat vanaf 4 september 2019 het ontwerpbestemmingsplan Drie Tolhekken Drogerij te Oosterwolde ter inzage ligt.

Aan de Drie Tolhekken 3 te Oosterwolde is een grasdrogerij gevestigd. Het bestemmingsplan maakt een uitbreiding van bedrijfsactiviteiten mogelijk. Het betreft de aanvullende activiteiten: agrarisch loonwerk, landbouwmechanisatie en het drogen van producten ten behoeve van de productie van diervoer of vergelijkbare producten.

Ter inzage

U kunt het ontwerpbestemmingsplan (planidentificatienummer: NL.IMRO.0085.BPDrietolhekken-ON01) vanaf 4 september 2019 tot en met 15 oktober 2019 inzien tijdens de openingstijden van het gemeentehuis, ’t Oost 11 te Oosterwolde.

Het ontwerpbestemmingsplan is verder digitaal raadpleegbaar en beschikbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl.

U kunt de locatie ook direct raadplegen via de volgende URL:

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer#!/idn/NL.IMRO.0085.BPDrietolhekken-ON01/

Zienswijze indienen

Gedurende de inzagetermijn kunt u op dit voornemen zowel mondeling als schriftelijk zienswijzen kenbaar maken. Iedereen mag van deze mogelijkheid gebruik maken.

Schriftelijk

Stuur uw zienswijze naar de raad van de gemeente Ooststellingwerf, Postbus 38, 8430 AA Oosterwolde. Vermeld in uw brief het onderwerp: Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Drie Tolhekken Drogerij te Oosterwolde.

Mondeling

Voor een mondelinge zienswijze kunt u telefonisch een afspraak maken met de afdeling Mens & Omgeving via 14 0516 (geen netnummer).