Het ontwerpbestemmingsplan Jan Frankensingel 26 Oosterwolde ligt vanaf 14 juli 2021 tot en met 25 augustus 2021 ter inzage.

U kunt het ontwerpbestemmingsplan (planidentificatienummer: NL.IMRO.0085.BPJFrankensingel26-ON01) inzien tijdens de openingstijden van het gemeentehuis of via www.ruimtelijkeplannen.nl. Tijdens de inzagetermijn kunt u een zienswijze indienen.

Let op: dit is geen officiële bekendmaking. U vindt de officiële bekendmaking in het gemeenteblad via www.officielebekendmakingen.nl.