Gemeente Ooststellingwerf sluit zich aan bij JOGG. JOGG richt zich op de leefomgeving waar kinderen en jongeren veel zijn: thuis, buurt, school, sport, vrije tijd, werk en (online) media. Donderdag 14 oktober ondertekende wethouder Esther Verhagen de overeenkomst op het CSG Liudger in Waskemeer. 

Uit de GGD Gezondheidsmonitor blijkt dat veel kinderen tijdens de coronacrisis een minder gezonde leefstijl hebben gekregen. “De omgeving van een jongere kan veel invloed hebben op hoe gezond een jongere is. Bijvoorbeeld waar je woont heeft hier invloed op. Maar ook of je elke dag groene en fruit eet, hoe je slaapt, of je voldoende water drinkt en of je genoeg beweegt. Jouw omgeving speelt een belangrijke rol. We hopen jongeren te helpen aan een gezondere leefstijl. Niet alleen voor nu, maar ook voor in hun toekomst”, aldus Verhagen. 

JOGG-regisseur 

De gemeente zoekt aansluiting bij bestaande initiatieven en activiteiten. De GGD krijgt de opdracht om een plan van aanpak te maken voor de uitwerking van JOGG. Vanuit de GGD gaat JOGG-regisseur Anouk van der Heij hiermee aan de slag. “We weten dat de omgeving (onbewust) een hele grote rol speelt in de keuzes die jongeren maken. Die omgeving creëren we met z’n allen. En om jongeren de gezonde keuze te laten maken, gaan we daarop inzetten”, vertelt van der Heij. 

Gezonde school 

Op alle locaties van CSG Liudger is aandacht voor de gezondheid en het welzijn van leerlingen en medewerkers. Ze organiseren activiteiten rondom gezondheid en richten de kantine en schoolpleinen gezond in. Ook besteden ze in de lessen aandacht aan thema’s zoals beweging, verslaving en goede voeding. Na de ondertekening was er voor alle leerlingen een gezonde lunch.